Tezy do zaliczenia roku 2016/2017 w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

colombaTezy do zaliczenia roku 2016/2017 w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

1. Rola wcielonego Syna Bożego i Ducha Świętego w Kościele

2. Miłosierdzie Boga w obliczu buntów ludu Przymierza i życiu ludzi – grzeszników (Wj; Lb; Mt)

3. Apostołowie i Kościół apostolski w świetle Nowego Testamentu

4. Motywy Bożego Narodzenia w sztuce chrześcijańskiej

5. Teologiczny sens imion i nazw własnych w księgach Starego i Nowego Testamentu

Prace przywozimy ze sobą na uroczystość zakończenia roku wykładowego w siedzibie WSKSiM w Toruniu w dn. 24 czerwca 2017 roku (zjazd już od 23 czerwca). Miejsca w hotelu akademickim rezerwujemy samodzielnie.

Literatura: publikacje podawane na zakończenie poszczególnych wykładów. Warto sięgnąć do Nowego Słownika Teologii Biblijnej, red. Henryk Witczyk, wyd. Jedność 2017.

Ciekawe artykuły można znaleźć także w czasopiśmie Verbum Vitae. Są one dostępne w wersji elektronicznej na stronie: http://ojs.academicon.pl/index.php/verbum