Zaproszenie za Wiosenne Sympozjum Biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Wiosenne Sympozjum Biblijne

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w Wiosennym Sympozjum Biblijnym, organizowanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odbędzie się ono 20 marca 2018 roku (wtorek) w C-1031 (Collegium Jana Pawła II, ul. Racławicka 14, Lublin) i będzie poświęcone osobie Ducha Świętego. Tytuł sympozjum brzmi „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”.

W czasie sesji porannej i popołudniowej jest planowanych 8 referatów (każde wystąpienie będzie trwało 30 minut). Została też zorganizowana sesja doktorancka na zakończenie sympozjum (dwa 30-minutowe wystąpienia). Referaty będą wydrukowane (lub przedrukowane) w Analecta Biblica Lublinensia.

Zapraszamy do refleksji nad osobą i dziełem Ducha Świętego.