pope

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

W sobotę, 16 marca 2019 roku w Koszalinie odbędzie się finał diecezjalny XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. Mogą w nim wziąć udział ministranci i lektorzy (tylko płci męskiej) w wieku do 26 lat, którzy aktualnie należą do liturgicznej służby ołtarza. Przedmiotem konkursu będą Ewangelie według św. Mateusza, według św. Marka i według św. Łukasza. Tekst tych ksiąg biblijnych wraz z przypisami i wstępami należy zaczerpnąć z piątego wydania tzw. Biblii Tysiąclecia.