pope

Diecezja Radomska

SOBÓR JEROZOLIMSKI WEDŁUG METODY „WIRKUNGSGESCHICHTE” WIDZIANY PRZEZ ALUMNÓW WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RADOMIU

SOBÓR JEROZOLIMSKI WEDŁUG METODY „WIRKUNGSGESCHICHTE”

WIDZIANY PRZEZ ALUMNÓW  WYŻSZEGO SEMINARIUM

DUCHOWNEGO W RADOMIU

 


Studiowanie i zgłębianie Biblii to poznawanie przez studentów teologii  nowych metod badawczych współczesnej biblistyki, które pozwalają odkryć głębię przesłania tekstów przekazanych przez natchnionych autorów i ich oddziaływanie na czytelnika. Jedną z nich jest tzw.  „Historia oddziaływania tekstu” polegająca na badaniu wpływu starszego tekstu biblijnego na młodszy oraz wpływu tekstu biblijnego na teologię i dogmatykę. Odgrywa ona obecnie i została dowartościowana we współczesnych badaniach nad rozwojem egzegezy biblijnej i teologii Nowego Testamentu.

„Wirkungsgeschichte”  mieli okazję nie tylko poznać, ale  również zastosować  alumni-studenci III roku Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Dzięki wykładowcy biblistyki – ks. dr. Jackowi Kucharskiemu, w ramach wykładów z Dziejów Apostolskich, stanęli przed zadaniem ukazania w formie pantonimy wydarzenia, jakim był tzw. Sobór Jerozolimski (Dz 15) wykorzystując metodę oddziaływania tekstu (Wirkungsgechichte).

Wyzwanie  nie było łatwe, ponieważ wymagało od alumnów nie tylko doskonałej znajomości treści Dziejów Apostolskich odnoszących się do opisywanego przez autora księgi wydarzenia, ale także  poszukiwania artystycznych form wyrazu, aby bez słowa, a jedynie mimiką i gestem oddać całą atmosferę towarzyszącą toczącym się podczas soboru sporom.

Alumni wywiązali się z powierzonego im zadania doskonale, ujawniając przy tym wiele drzemiących w nich talentów artystycznych, które owocować będą - jak  mówi wykładowca ks. Kucharski - w przyszłej pracy duszpasterskiej w parafiach. O tym, jak dumni byli z siebie samych jako wspólnota kursowa świadczy fotografia z wykładowcą po wykonanym zadaniu. A wy czytelnicy jak myślicie: czy sprostali temu zadaniu?