Finał Konkursu Biblijnego dla Alumnów 2018

Etap ogólnopolski – finał w Warszawie

Konkurs

• materia konkursu finałowego – Pierwszy i Drugi List do Koryntian (z przypisami) z Piątego Wydania Biblii Tysiąclecia oraz lektura biblijna: Joachim Gnilka, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek (Wydawnictwo „M”: Kraków 2001), rozdziały 1-5 oraz 7-9 (str. 7-251 oraz 403-435).

• data i miejsce finału - finał odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2018 w ośrodku „Dobre Miejsce”, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa.

Przebieg etapu ogólnopolskiego  

Zapraszamy wszystkich uczestników 20 kwietnia (piątek) na godz. 16.00 do ośrodka „Dobre Miejsce” w Warszawie (można także przybyć wcześniej). Po rozlokowaniu w pokojach, o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony test ze znajomości tekstów biblijnych oraz zadanej lektury. Przewidujemy test z 45 pytaniami (pytania wyboru oraz otwarte). W sobotę rano zostanie ogłoszony zwycięzca i określone kolejne miejsca.

Nagrody  

Za udział w ścisłym finale etapu ogólnopolskiego są przewidziane nagrody. I i II nagroda to pielgrzymka do Ziemi Świętej (jej termin zostanie uzgodniony z laureatami), natomiast za miejsca III-X przewidywane są nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe. Każdy uczestnik etapu ogólnopolskiego otrzyma świadectwo udziału w finale oraz upominek.  

Dodatkową nagrodą dla grupy finalistów jest możliwość uczestnictwa w tygodniowych warsztatach biblijnych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz innych ośrodków biblijnych. Nagroda ta fundowana jest przez Dzieło Biblijne i liczba miejsc będzie ograniczona do 6. Warsztaty będą organizowane w Bieszczadach we wrześniu (8-15 września 2018 r.). Szczegóły dotyczące tego wyjazdu zostaną podane uczestnikom fazy finałowej, którzy zostaną imiennie zaproszeni na ten wyjazd.

Program konkursu

Piątek, 20 kwietnia (piątek)

16.00 - przyjazd oraz rozlokowanie finalistów (można także przybyć wcześniej)
17.00 - egzamin finalny
19.00 - kolacja
20.15 - modlitwa wieczorna (po kolacji będzie możliwość uczestniczenia we Mszy św. dla tych, którzy z powodu porannego wyjazdu w niej nie uczestniczyli)

Sobota, 21 kwietnia (sobota)

7.15 - Msza św.
8.00 - śniadanie
9.00 - uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
10.00 - panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości
12.00 - nabożeństwo dziękczynne
13.00 - obiad i rozjazd

W imieniu organizatorów
ks. Marcin Zieliński
Przewodniczący Komisji Konkursowej