Konkurs Biblijny dla Kleryków 2019

Serdecznie zapraszamy alumnów seminariów diecezjalnych i zakonnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Alumnów, który odbędzie się już po raz 12. W tym roku materia konkursu to Księga Tobiasza oraz Księga Judyty.


Przebieg Konkursu Biblijnego 2019

1. Etap seminaryjny – w seminarium diecezjalnym lub zakonnym

• data konkursu w seminariach - 22 marca 2019 (piątek) o godz.16.00
• materia konkursu – Księga Tobiasza, Księga Judyty (z przypisami)
• tekst - Piąte Wydanie Biblii Tysiąclecia
• forma konkursu - 30 pytań (odpowiedzi za 1 punkt - nie ma odpowiedzi częściowo poprawnych)
• czas trwania testu - 1 godz.

Przebieg etapu seminaryjnego
 Za przygotowanie pytań i organizację konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursu Biblijnego powołana na zjeździe moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego w Warszawie w dniu 10 stycznia 2015 roku. Na dwa dni przed konkursem zostaną rozesłane wszystkim zainteresowanym gotowe do druku testy. Po przeprowadzeniu etapu seminaryjnego wyniki należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres przewodniczącego Komisji Konkursu Biblijnego. Etap seminaryjny jest organizowany za zgodą Rektora danego Seminarium, który może wyznaczyć odpowiednią osobę do przeprowadzenia konkursu (np. diecezjalnego moderatora Dzieła Biblijnego, wykładowcę Pisma św. czy inną osobę). Zadaniem osoby przeprowadzającej konkurs jest sprawdzenie testów i przesłanie wyników Komisji ds. Konkursu Biblijnego. Zwycięzca etapu seminaryjnego uzyskuje możliwość reprezentowania seminarium na etapie ogólnopolskim. Jeżeli dwóch uczestników eliminacji uzyska ten sam wynik, mogą oni razem reprezentować seminarium. Decyzję podejmuje i zgłasza finalistów osoba odpowiedzialna za organizację konkursu na poziomie seminaryjnym.

2. Etap ogólnopolski – finał

• materia konkursu finałowego - Księga Tobiasza, Księga Judyty (z przypisami) (5 wyd. Biblii Tysiąclecia) oraz lektura biblijna, która zostanie podana w czasie późniejszym
• data przeprowadzenia finału – 10-11 maja 2019. Dokładny adres oraz koszty pobytu zostaną podane w późniejszym terminie. Będzie to ważne wydarzenie kończące ogólnopolski Tydzień Biblijny.
 
Przebieg etapu ogólnopolskiego
 10 maja (piątek) o godz. 17.00 przeprowadzony zostanie test ze znajomości tekstu biblijnego oraz zadanej lektury. 11 maja (sobota) w godzinach porannych zostanie ogłoszony zwycięzca i klasyfikacja.

Nagrody
 Za udział w ścisłym finale etapu ogólnopolskiego są przewidziane nagrody. I i II nagroda to pielgrzymka do Ziemi Świętej (jej termin zostanie uzgodniony z laureatami), natomiast za miejsca III-VI przewidywane są nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe. Każdy uczestnik etapu ogólnopolskiego otrzyma świadectwo udziału w finale oraz upominek.
 Dodatkową nagrodą dla finalistów jest możliwość uczestnictwa w tygodniowych warsztatach biblijnych, prowadzonych w tym roku przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Nagroda ta fundowana jest przez Dzieło Biblijne. Warsztaty te będą organizowane w Bieszczadach we wrześniu. Szczegóły dotyczące tego wyjazdu zostaną podane w mailu przesłanym wszystkim uczestnikom fazy finałowej.