Dzieło Biblijne
Lectio DivinaNiedzielna EucharystiaBiblia na amboniePytania do BibliiBiblia w katechezieKrag biblijnySlowo na dzien


Lectio divina XX niedziela zwykła "A" (17.08.2014)

Jezus i udręczony świat pogański

Spotkanie Kananejki z Jezusem jest opowiedziane jako spór, w którym ona – w sposób nieuprawniony ‑ domaga się łaski, Jezus zaś pozwala się „pokonać” przez jej wielką wiarę. Medytując nad tą niezwykłą Ewangelią musimy postawić sobie pytanie: Jak jest z moją wiarą? Co robię, gdy Jezus wydaje się mnie nie słuchać?

Więcej…
 
Homilia na XX Niedzielę Zwykłą "A" (17.08.2014)

Ks. Piotr Kot

Czy zbawienie jest dla wszystkich?

Bóg jest wierny swojemu przymierzu. Niezawodność Jego obietnic sprawia, że nieustannie w sercach wielu osób rodzi się pragnienie, aby żyć z Nim w bliskiej relacji. Już od starożytności zastanawiano się nad tym, kto może liczyć na miłosierdzie Boże? Czy do tego grona zaliczają się jedynie Izraelici złączeni z Nim na mocy wybrania i Przymierza? Skoro tak, to po co Pan Bóg podtrzymywałby w istnieniu inne narody, wśród których nie brakowało ludzi dobrych, mądrych i sprawiedliwych? Pytania te ze szczególną mocą wybrzmiały w VI wieku przed Chr. wśród ludności żydowskiej powracającej do domu z babilońskiej deportacji, a punkt kulminacyjny osiągnęły w czasach Jezusa oraz w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Tym, który najmocniej prowokował do tej dyskusji, był znany faryzeusz i uczeń wielkiego rabina Gamaliela II – Szaweł z Tarsu.

Więcej…
 
Homilia na Uroczystość Wniebowzięcia NMP 2014

ks. Ryszard Kempiak

Święto miłości Syna do Matki

(Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56)

Jeden z pisarzy francuskich wkłada w usta Jezusa następujące słowa: „Mój najpiękniejszy pomysł to moja Matka. Brakowało mi Matki, więc uczyniłem Ją. Uczyniłem Maryję moją Matką, zanim Ona mnie poczęła... Moja Matka, Maryja, umarła - mówi Jezus - Bóg. Odkąd znów wstąpiłem do nieba, brakowało mi Jej, ja Jej byłem potrzebny. Więc powróciła do mnie z duszą i ciałem. Nie mogłem uczynić inaczej. Tak trzeba było. Tak wypadało. Palce, które dotykały Boga, nie mogły być nieruchome. Oczy, które kontemplowały Boga, nie mogły trwać zamknięte... To przeczyste ciało, które Boga przyoblekło w ciało, nie mogło zgnić zmieszane z ziemią. Nie mogłem, to było niemożliwe, to by mnie za wiele kosztowało. Chociaż jestem Bogiem, jestem Jej Synem... A potem zrobiłem to i dla nich, braci - ludzi. Żeby mieli w niebie Matkę. Od chwili śmierci jest ze mną. Jest Wniebowzięta - jak mówią ludzie. Matka odnalazła Syna, a Syn Matkę. Z Ciałem i duszą. Jedno obok drugiego na wieki.”

Więcej…
 
Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

Zaliczenie II-go roku studiów
na Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

Więcej…
 
Ewangelia św. Marka - ks. M.S. Wróbel

Dzieło Biblijne poleca!

Ks. Mirosław S. Wróbel,

Ewangelia wg. św. Marka. Wprowadzenie – przekład – lektura duchowa.

Więcej…
 
211. Dlaczego Jezus zapłakał? (J 11,35)

Więcej…
 
Nowy blask fresków z Masady.

Dla Grecji miejscem wielkiego bohaterstwa i odwagi były Termopile, dla Polski - Westerplatte, dla Izraela - Masada. Po długim procesie rekonstrukcji i restauracji można ujrzeć

Nowy blask fresków z Masady

Więcej…
  © Copyright Słowo Biblijne 2006-2012. All rights Reserved.