Dzieło Biblijne
Lectio DivinaNiedzielna EucharystiaBiblia na amboniePytania do BibliiBiblia w katechezieKrag biblijnySlowo na dzien


Lectio Divina Uroczystość Wszystkich Świętych (Mt 5, 1-12) (1.11.2014)

Uwaga, otwiera nowe okno.

Uwaga, otwiera nowe okno.Uwaga, otwiera nowe okno.Droga ku prawdziwemu szczęściu i świętości

Błogosławieństwa Jezusa wyznaczają chrześcijański szlak do świętości. Każdy, kto pragnie przebywać w niebiańskim królestwie Jezusa winien skonfrontować swoje ludzkie myślenie z zamysłem Bożym. Jezus nie obiecuje swoim słuchaczom złotych gór, nie wabi ich tytułami i wspaniałą karierą, lecz ukazuje realizm życia chrześcijańskiego, które wiedzie przez krzyż ku zmartwychwstaniu.
Więcej…
 
Homilia na Uroczystość Wszystkich Świętych (01.11.2014)

ks. Ryszard Kempiak

Jak dojść do świętości?

Kościół w swojej mądrości ustanowił uroczystości, które pozwalają nam gromadzić się wspólnie i cieszyć się z tego, że jesteśmy ludem Bożym. Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z tych szczególnych dni - dniem, kiedy wspominamy braci i siostry w wierze, którzy odeszli przed nami do Pana. Wspominani dziś przez nas święci to nie tylko męczennicy i grono wyjątkowych ludzi, wyniesionych na ołtarze przez Kościół. Oddajemy dziś hołd tym, którzy odpowiedzieli w swoim życiu na miłość Jezusa i pozwolili, aby Duch Święty wyzwolił ich z sideł grzechu. Są dla nas świadectwem, że każdy może zostać świętym - każdy może stać się obywatelem nieba.

Więcej…
 
227. Jak długo Święta Rodzina przebywała w Egipcie?

Więcej…
 
Chrzest Janowy

Chrzest Janowy, kultowo-oczyszczające obmycie osób, sprawowane w celu pokutnym przez Jana Chrzciciela nad Jordanem w Ainon, w pobliżu Salim; stanowił przygotowanie do sakramentu chrztu.

Więcej…
 
Co jedzono w Izraelu 750 tysięcy lat temu?

Choć znalezisko to znacznie wyprzedza czasy biblijne, pokazuje, że ludzie na terenie Palestyny żyli na dość wysokim poziomie poznawczym i społecznym już 750 tysięcy lat temu.

Żywność przy Moście Córek Jakuba.

Więcej…
 
Natchnienie i prawda Pisma świętego

Zachęcamy do zapoznania się

z najnowszym dokumentem

Papieskiej Komisji Biblijnej,

który mówi o natchnieniu i prawdzie Pisma świętego.


Więcej…
  © Copyright Słowo Biblijne 2006-2012. All rights Reserved.