Dzieło Biblijne
Lectio DivinaNiedzielna EucharystiaBiblia na amboniePytania do BibliiBiblia w katechezieKrag biblijnySlowo na dzien


Homilia na II Niedzielę Wielkiego Postu "B" (01.03.2015)

ks. Artur Malina

Zadanie przemienienia

Czas Wielkiego Postu jest drogą wypełniania warunku bycia uczniem Jezusa: Jeśli kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie... . Skrajnie trudne jest rozstanie się z własnym sposobem myślenia, oceniania i rozstrzygania. Chodzi bowiem o nawrócenie własnego serca, przemianę mentalności, głęboką metamorfozę. W sytuacjach ekstremalnej próby, ogromnego zagrożenia, w wielkim ucisku, właśnie to raczej my chcemy mieć swój jeden dzień, trzy dni, pięć dni...

Więcej…
 
Lectio divina II niedziela Wielkiego Postu "B" (1.03.2015)

Nasze przemienienie w Jezusie, Synu Bożym

Wielkopostna droga nawrócenia i przemiany nie jest tylko naszym wysiłkiem ascetycznym. Ona czerpie swoją moc ze słuchania Jezusa i kontemplacji Jego oblicza. Dlatego chyba Kościół czyta w liturgii II niedzieli Wielkiego Postu Ewangelię o Przemienieniu Jezusa.

Więcej…
 
"Ewangelia losów Maryi" - kiedy ją czytano?

Choć niewielu jest naukowców, którzy są przekonani, że odkryją dzieło rewolucjonizujące nasze spojrzenie na postaci biblijne i podstawy chrześcijaństwa, to chętnie czytają apokryfy. Dzięki nim można wejrzeć w życie i mentalność chrześcijan pierwszych wieków. Do czego służyła

Koptyjska "Ewangelia losów Maryi"?

Więcej…
 
Dawid

Dawid (od hebr. dawidum przywódca lub arab. wadda kochał), król Judy i Izraela (ok. 1010-970 przed Chr.), autor wielu psalmów, typ Mesjasza.

Więcej…
 
250. Czy to był gwałt czy nie? (Pw 22,28-29)

Więcej…
 
Exodus: Gods and Kings (nieobiektywna recenzja biblisty)

"Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli"
(Dz 4,20)

Mocno subiektywna recenzja
Exodus: Gods and Kings (Exodus: Bogowie i Królowie)

Podobno jeżeli nie ma się nic miłego do powiedzenia, nie powinno się mówić nic. Jeżeli teolog miałby stosować tę zasadę, niektóre wydziały teologii i sale wykładowe spowite byłyby grobową ciszą. Ale jednym z elementów bycia teologiem, a tym bardziej biblistą jest powinność występowania głośno z zastrzeżeniami, uwagami i ostrzeżeniami. A jedną z takich sytuacji jest premiera filmu Exodus: Gods and Kings. Gdyby wcielić w życie regułę wspomnianą w pierwszym zdaniu, recenzja powinna się skończyć w tym momencie. Ale…

Więcej…
  © Copyright Słowo Biblijne 2006-2012. All rights Reserved.