Dzieło Biblijne
Lectio DivinaNiedzielna EucharystiaBiblia na amboniePytania do BibliiBiblia w katechezieKrag biblijnySlowo na dzien


Homilia na V Niedzielę Zwykłą "C" (07.02.2016)

ks. Marcin Kowalski

Powołanie

Przywykliśmy rozróżniać między życiem osób świeckich i duchownych, twierdząc że te drugie mają powołanie, podczas gdy te pierwsze żyją po prostu swoim życiem. Czy jednak istnieje życie świeckie? Czyż nie każde życie należy do Boga? Czy nie każdy z nas otrzymuje od Boga powołanie do bycia jego świadkiem w tym świecie? W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o powołaniu wielkiego proroka Izajasza. Paweł w drugim czytaniu jakby mimo chodem wspomina o swoim powołaniu na apostoła Chrystusa. Wreszcie Ewangelista Łukasz opisuje Jezusa powołującego swoich pierwszych uczniów. Co mają ze sobą wspólnego te historie? Czy powołania, które opisują odbijają się w jakiś sposób w naszym życiu? Co zmienia Boże powołanie i do czego zaprasza człowieka? Na pytania te odpowiada nam dziś Słowo Boże, zachęcając do przyjrzenia się swojemu życiowemu powołaniu.

Więcej…
 
254. Zniewolona wolna wola?

Więcej…
 
Droga

Droga, metafora życia i postępowania Ludu Bożego, występująca w Biblii i pismach ojców Kościoła.

Więcej…
 
Kodeks Watykański online!

Już jest! Kodeks Watykański dostępny on-line w wysokiej jakości!

  © Copyright Słowo Biblijne 2006-2012. All rights Reserved.