Dzieło Biblijne
Lectio DivinaNiedzielna EucharystiaBiblia na amboniePytania do BibliiBiblia w katechezieKrag biblijnySlowo na dzien


Lectio divina XXII niedziela zwykła "A" (31.08.2014)

Jezus, Pan ukrzyżowany i zmartwychwstały

Ewangelia z minionej niedzieli, czyli wyznanie Piotra i obietnica władzy kluczy, nigdy nie jest w pełni zrozumiana bez perykopy będącej przedmiotem niniejszego Lectio. Wiara w Jezusa nie może być pozbawiona odniesienia do Krzyża. Jest to jej wymiar fundamentalny, co znajduje szczególne uzasadnienie w słowach św. Pawła: „my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.” (1Kor 1,23n)

Więcej…
 
Natchnienie i prawda Pisma świętego

Zachęcamy do zapoznania się

z najnowszym dokumentem

Papieskiej Komisji Biblijnej,

który mówi o natchnieniu i prawdzie Pisma świętego.


Więcej…
 
Homilia na XXII Niedzielę Zwykłą "A" (31.08.2014)

Ks. Krzysztof Bardski

Życie, czyli dusza. Dusza, czyli życie.

1. Kto chce zachować swoje życie…

Dzisiejsza Ewangelia nastręcza kłopotów tłumaczom. Pojawia się w niej greckie słowo psyche, które w uproszczeniu oznacza duszę, ale również życie. Można by więc przetłumaczyć powyższe zdanie „kto chce zachować swoją duszę”. Równocześnie też pytanie „co da człowiek w zamian za swoją duszę?” można wyrazić słowami „co da człowiek w zamian za swoje życie?”

Więcej…
 
Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

Zaliczenie II-go roku studiów
na Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

Więcej…
 
Ewangelia św. Marka - ks. M.S. Wróbel

Dzieło Biblijne poleca!

Ks. Mirosław S. Wróbel,

Ewangelia wg. św. Marka. Wprowadzenie – przekład – lektura duchowa.

Więcej…
 
211. Dlaczego Jezus zapłakał? (J 11,35)

Więcej…
 
Nowy blask fresków z Masady.

Dla Grecji miejscem wielkiego bohaterstwa i odwagi były Termopile, dla Polski - Westerplatte, dla Izraela - Masada. Po długim procesie rekonstrukcji i restauracji można ujrzeć

Nowy blask fresków z Masady

Więcej…
  © Copyright Słowo Biblijne 2006-2012. All rights Reserved.