Dzieło Biblijne
Lectio DivinaNiedzielna EucharystiaBiblia na amboniePytania do BibliiBiblia w katechezieKrag biblijnySlowo na dzien


Lectio divina III niedziela zwykła "B" (25.02.2015)
Pójdźcie za Mną
LECTIO
Kontekst i struktura
Perykopa ta stanowi początek większej sekcji złożonej z trzech części, w której Jezus poprzez słowa i czyny objawia stopniowo Izraelowi tajemnicę swojej Osoby [1,14 – 8,30]. Na zakończenie każdej z tych części Ewangelista mocno akcentuje postawę trzech grup ludzi wobec Mesjasza: faryzeusze skazali Go na śmierć [3,6]; krewni Jezusa odpowiedzieli niewiarą [6,6], a jedynie uczniowie wyznają ustami Piotra: Tyś jest Mesjasz [8,29]. Nasuwa się konkluzja, że aby przyjąć Ewangelię nie wystarczy przywiązanie do Prawa, ani też więzy krwi, lecz jedynie wiara rodząca się ze słuchania Jego słowa.
Więcej…
 
248. Co to był za chrzest? (J 3,22; 4,2)

Więcej…
 
Najstarsze ślady oliwy z oliwek na świecie odnalezione w Ein Zippori!

Choć wiadomo było, że ludzie zamieszkaujący obszary Lewantu szybko zaczęli używać oliwy z oliwek, nie wiadomo było, kiedy to nastąpiło. Najnowsze znalezisko z Ein Zippori przesuwa czas opracowania techniki pozyskiwania oliwy na dużo wcześniejszy okres.

Najstarsze ślady oliwy z oliwek na świecie!

Więcej…
 
Księga Daniela

Daniel, główna postać Daniela księgi (hebr. danijj’el Bóg jest moim sędzią, wywodzi się prawdopodobnie z asyryjsko-babilońskiego imienia Danilu).

Więcej…
 
Exodus: Gods and Kings (nieobiektywna recenzja biblisty)

"Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli"
(Dz 4,20)

Mocno subiektywna recenzja
Exodus: Gods and Kings (Exodus: Bogowie i Królowie)

Podobno jeżeli nie ma się nic miłego do powiedzenia, nie powinno się mówić nic. Jeżeli teolog miałby stosować tę zasadę, niektóre wydziały teologii i sale wykładowe spowite byłyby grobową ciszą. Ale jednym z elementów bycia teologiem, a tym bardziej biblistą jest powinność występowania głośno z zastrzeżeniami, uwagami i ostrzeżeniami. A jedną z takich sytuacji jest premiera filmu Exodus: Gods and Kings. Gdyby wcielić w życie regułę wspomnianą w pierwszym zdaniu, recenzja powinna się skończyć w tym momencie. Ale…

Więcej…
  © Copyright Słowo Biblijne 2006-2012. All rights Reserved.