Dzieło Biblijne
Lectio DivinaNiedzielna EucharystiaBiblia na amboniePytania do BibliiBiblia w katechezieKrag biblijnySlowo na dzien


VII Tydzień Biblijny (19-15.04.2015)

Prezentujemy książkę i plakaty na VII Tydzień Biblijny

 

Więcej…
 
Homilia na III Niedzielę Wielkanocną "B" (19.04.2015)

Ks. Zbigniew Skuza

Jesteśmy świadkami Jezusa, Tego który żyje i obdarza nas Swym pokojem

 

Przeżywamy okres Wielkanocny, okres radości i odnowionej pewności wiary, że Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, że jest z nami i daje nam udział w swoim zwycięstwie nad grzechem, szatanem i śmiercią. Czas Wielkanocny jest nam dany abyśmy w naszej codzienności mogli przyjąć nowość życia, które daje nam Zmartwychwstały i odkryć z nowym entuzjazmem Jego obecność i moc. Tekst z Ewangelii według św. Łukasza, który czytamy w tę Trzecią Niedzielę Wielkanocną, opowiada o spotkaniu Jezusa z apostołami, podczas którego udziela im On ważnych pouczeń (Łk 24,35-48). W ostatnim zdaniu mówi im z mocą: „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48), wskazując na dawanie świadectwa jako na istotny wymiar przeżywania Wielkanocy, jako na zadanie które uczniowie Jezusa mają do spełnienia wobec braci w wierze i wszystkich ludzi.
Więcej…
 
Lectio divina III Niedziela Wielkanocna "B" (19.05.2015)

Jak rozpoznać Zmartwychwstałego Pana?


Lectio
Kontekst

W ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus objawia się niewiastom, uczniom i Jedenastu jako Obecny, zwyciężający śmierć panującą jeszcze w ich umysłach i sercach.
Najbliższym kontekstem dzisiejszej perykopy jest słynne opowiadanie o spotkaniu Zmartwychwstałego z dwoma uczniami idącymi do Emaus (Łk 24,13-35). Kleofas i jego bezimienny towarzysz odchodzą a właściwie uciekają z Jeruzalem ponieważ są przerażeni tym, co się tam wydarzyło. Są również głęboko rozczarowani. Kim?

‑ Jezusem, który pozwolił się ukrzyżować jak niewolnik, a przecież to On właśnie miał wyzwolić Izraela;
‑ swoimi przywódcami, którzy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali;
‑ samymi sobą, bo wydawało się im, że decydując się pójść za Jezusem, postawili na niewłaściwą osobę – a myśmy się spodziewali...

Więcej…
 
Gdzie znaleźć dobre piwo w Epoce Brązu?

Cofnijmy się w czasie do Epoki Brązu. Kto robił wtedy najlepsze piwo? Egipcjanie. Gdzie najlepiej wybrać się na kufel tego piwa?

Do Tel Awiwu po egipskie piwo!

Więcej…
 
Dzieło deuteronomiczne


Deuteronomiczne dzieło określenie zespołu ksiąg ST (Joz, Sdz, 1-2 Sm i 1-2 Krl) wykazujących podobieństwo do Księgi Powtórzonego Prawa; nazwę wprowadził M. Noth.

Więcej…
 
252. Dlaczego Liban?

Więcej…
 
Kodeks Watykański online!

Już jest! Kodeks Watykański dostępny on-line w wysokiej jakości!

  © Copyright Słowo Biblijne 2006-2012. All rights Reserved.