pope

Diecezja Lubelska

Kurs Formacji Biblijnej

Kurs Formacji Biblijnej

Inicjatywa pod patronatem Instytutu Nauk Biblijnych KUL i Dzieła Biblijnego Diecezji Lubelskiej. Formacja biblijna trwa 3 lata i obejmuje kurs podstawowy (I rok), kurs pogłębiony (II rok) oraz wykłady monograficzne (III rok i wszyscy zainteresowani). Spotkania odbywają się w gmachu KUL (Collegium Joannis Pauli, 9. piętro, sala 919).

www.kurs-biblijny.pl