pope

Diecezja Lubelska

Biblia w katechezie - Biskupiak, 06.10.2018

Materiały biblijne dla katechetów o medytacji Biblii w grupach

Lectio divina - teoria i praktyka

Analiza postaci

2 metody medytacji