pope

Diecezja Lubelska

Tydzień Biblijny w Świdniku

Niedziela Biblijna w Świdniku rozpoczęła X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia). Towarzyszy mu hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

We wtorek gościliśmy w kościele NMP Matki Kościoła ks. Marcina Zielińskiego, który poprowadził rozważanie biblijne, zachęcając też wiernych do podejmowania wysiłku czytania Pisma Świętego. Tematem rozważania była Ewangelia o Jezusie jako dobrym pasterzu. Ks. Marcin w sposób niezwykle obrazowy pokazał nam rzeczywistość ludzi  żyjących za czasów Jezusa, zadania pasterza i gotowość oddania swojego życia za owce. Decyzja o takiej ofierze należy do Jezusa i to daje nam, wiernym pewność, że jesteśmy w najlepszych rękach, Pasterza, który posłany przez Ojca, wypełnia do końca Jego wolę, pokazując na czym polega miłość i wolność wyboru.

Po pięknej Eucharystii i nakarmieniu się Słowem i Ciałem Jezusa Chrystusa, spotkaliśmy się przy stole, kontynuując rozmowy, budując relacje nie tylko we wspólnocie, ale także z wiernymi, którzy zapragnęli bliższego spotkania.

Na zakończenie Tygodnia Biblijnego odbędzie się nabożeństwo „Drogi Światła”. Będzie to w przyszłą niedzielę, godz. 17.00. Nad całością czuwa nasza grupa Kręgu Biblijnego.

Urszula Szabatowska