Sigla na etap rejonowy Konkursu Biblijnego dla dzieci szkół podstawowych, kl. od V do VII

Sigla na etap rejonowy Konkursu Biblijnego dla dzieci szkół podstawowych, kl. od V do VII, organizowanego przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pt. „Duch, który umacnia miłość” na podstawie Ewangelii według św. Mateusza.

1,18-25;

2,1-12;

3,1-6.13-17;

4,1-11.18-22;

5,1-19;

6,1-24;

7,1-20;

8,1-22;

9,1-17.35-38;

10,1-16.34-42;

11,20-30;

12,1-14.31-37.46-50;

13,1-23.31-33.44-46.53-58;

14,1-21;

15,21-31;

16,13-20.24-28;

17,1-8.14-21;

18,1-4.21-35;

19,13-26;

20,1-19;

21,1-27;

22,15-22.34-46;

23,1-12;

24,1-14.32-44;

25,1-13.31-46;

26,1-19.26-46.69-75;

27,11-38.45-56;

28,1-10.16-20;

Zgodnie z regulaminem do drugiego etapu Konkursu automatycznie kwalifikowały się dzieci, które w swojej szkole zajęły 3 pierwsze miejsca pod warunkiem osiągnięcia przez nie min. 54 punktów. W związku ze zróżnicowanym poziomem wiedzy uczestników testu Komisja Konkursowa postanowiła dopuścić do dalszego etapu wszystkie dzieci od czwartego miejsca w dół, które zdobyły min. 65 punktów. Lista dzieci, które zakwalifikowały się do etapu rejonowego zostanie przesłana do szkół, które brały udział w Konkursie i zamieszczona w Internecie, gdy zostaną nadesłane wszystkie protokoły.

Ks. M. Dzik