Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VII

 Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VII

Pt:

„Eucharystia daje życie”

na podstawie Ewangelii według św. Marka

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Partnerzy: Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej.

 

          R E G U L A M I N

 • § 1

 

          Postanowienie ogólne

 1. Cel konkursu:

- Wdrażanie w lekturę Pisma św. i zachęcenie do pogłębienia jego znajomości

- Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej

- Stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień

- Promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas od V do VII Diecezji Rzeszowskiej w znacznej mierze pokrywającej się terytorialnie z Województwem Podkarpackim oraz obejmującej część Województwa Małopolskiego.

 

 • § 2

 

         Etapy konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
 • etap szkolny,
 • etap rejonowy,
 • etap diecezjalny
 1. Jeżeli na konkurs zgłosi się mała ilość szkół to wówczas etap rejonowy zostanie pominięty.
 2. Na każdym etapie konkursu przewiduje się test wyboru oraz test uzupełnień.
 1. Zasady kwalifikacji do kolejnego etapu:

Z etapu szkolnego do etapu rejonowego kwalifikuje się po 3 (trzech) najlepszych uczniów z danej szkoły pod warunkiem uzyskania przez nich minimum 60 procent maksymalnej liczby punktów.

W razie zdobycia przez kilku konkursowiczów tej samej ilości punktów, a w wyniku tego liczba dzieci, które osiągnęły największą ilość punktów przekracza ustaloną w regulaminie konkursu, należy we własnym zakresie dokonać rozstrzygnięcia (np. poprzez konkurs ustny) tak by do kolejnego etapu zakwalifikowała się tylko wymagana ilość najlepszych uczniów.

Z etapu rejonowego do diecezjalnego kwalifikuje się 70 najlepszych uczniów w skali diecezji.

Komisja konkursowa posiada dodatkową pulę miejsc. Może je rozdzielić pomiędzy uczestników, którzy w skali diecezji osiągnęli największą liczbę punktów, a bezpośrednio nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

 1. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

- Etap szkolny – na terenie szkoły, która bierze udział w konkursie

- Etap rejonowy - zostanie przeprowadzony w miejscach wyznaczonych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

- Etap diecezjalny – zostanie przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

 1. O kolejności miejsc w konkursie na etapie szkolnym, rejonowym i w finale diecezjalnym decyduje ilość zdobytych punktów.

 

 § 3

Literatura obowiązkowa

 1. Zakres materiału: Ewangelia według św. Marka

Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie Biblii Tysiąclecia wyd. V.

 1. Wymagania na poszczególne etapy:

- Na etapie szkolnym obowiązuje znajomość następujących fragmentów:

1,1-11; 1,16-20; 2,1-12; 2,13-17; 3,13-19; 4,1-20; 5,21-34; 6,7-13; 6,30-44; 7,24-30;

8,22-38; 9,2-13; 10,1-16; 11,1-11; 11,20-26; 12,28-34; 13,9-13; 14,17-25; 15,33-47; 16,9-14.  

- Na etapie rejonowym obowiązuje znajomość następujących fragmentów: 

1,1-31;    2,1-17.23-28;     3,1-21;    4,1-20.26-34;      5,21-43;      6,1-13.30-52;     7,24-37;      8,1-10.22-38;         9,1-32

10,1-27.46-52;      11,1-26;       12,1-12.28-37;      13,5-13.28-37;       14,1-42;     15,1-15.33-47;     16,1-14

 - Na etapie diecezjalnym obowiązuje znajomość całej Ewangelii według św. Marka.

 

 • § 4

 

 Termin konkursu

 1. Zgłoszenia do konkursu do 10.01.2020 r. Po tym terminie lista szkół, które zgłosiły się do Konkursu będzie wywieszona na stronie Internetowej Dzieła Biblijnego (zakładka – Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska - materiały biblijne) oraz stronie Internetowej Diecezji Rzeszowskiej. Szkoły podstawowe przesyłają skan załączonej deklaracji udziału w konkursie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można przesłać załączoną deklarację udziału w konkursie pocztą na adres: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej, 35-302 Rzeszów, ul. Witolda 11a z dopiskiem: KONKURS.
 2. Pytania konkursowe na etap szkolny i rejonowy zostaną przesłane na adres mailowy szkoły biorącej udział w konkursie lub organizującej etap rejonowy 1 dzień przed terminem Konkursu.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach:
 • etap szkolny: 11.02.2020 r.
 • etap rejonowy: 19.03.2020 r.
 • finał diecezjalny: 22.05.2020 r.

 

Szkoła Podstawowa po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych w dniu przeprowadzenia konkursu lub nazajutrz przesyła protokół wraz z wynikami na podany adres mailowy (§ 4, punkt 1) lub pocztą do siedziby Komisji Konkursowej (adres - patrz § 4, punkt 1). Odpowiedzialnym za przesłanie protokołu jest Przewodniczący Komisji.

Diecezjalna Komisja Konkursowa w późniejszym terminie wyznaczy miejsca przeprowadzenia etapu rejonowego.

Przewodniczący Komisji Konkursowej z etapu rejonowego przesyła protokół z wynikami w dniu przeprowadzenia konkursu lub nazajutrz na podany adres mailowy (§ 4, punkt 1) lub pocztą do siedziby Komisji Konkursowej (adres - patrz § 4, punkt 1).

Prace konkursowe z etapu rejonowego pozostają do wglądu u Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej do dnia 30.04.2020 r.

 

& 5

Komisje konkursowe

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły podstawowej która powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą.
 2. Rejonowe Komisje Konkursowe tworzą katecheci uczniów, którzy biorą udział w konkursie na etapie rejonowym. Przewodniczącym Komisji jest Katecheta, odpowiadający za etap rejonowy, którego powołuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.
 3. Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

 

 • § 6

 

          Nagrody

 1. Diecezjalna Komisja Konkursowa wszystkim finalistom przyznaje dyplomy, a laureatom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Laureatów tworzy 10 najlepszych uczniów na etapie diecezjalnym (miejsca od I do III – kategoria „zwycięzcy”, miejsca od IV do X – kategoria „wyróżnieni”).

 

 • § 7

 

  Uwagi końcowe

 1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
 4. Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do licznego udziału w konkursie.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na internetowej stronie Dzieła Biblijnego (biblista.pl – Dzieło Biblijne Start - Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska – Konkursy Biblijne) oraz Internetowej stronie Diecezji Rzeszowskiej.
 6. Załączniki [Karta zgłoszeniowa, Wzór protokołu, Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych], zostaną wysłane do szkół biorących udział w Konkursie

Informacji na temat Konkursu udziela ks. M. Dzik

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.