Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej w roku szkolnym 2019/2020, kl. od I do IV

 

 Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej w roku szkolnym 2019/2020, kl. od I do IV

Pt:

„Eucharystia daje życie”

na podstawie Ewangelii według św. Marka

 

 

Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II
w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Partnerzy: Wydział Katechetyczny Diecezji Rzeszowskiej.

 

     R E G U L A M I N

 

 • § 1

 

             Postanowienie ogólne

       1. Cele konkursu:

- Wdrażanie w lekturę Pisma św.

- Kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów biblijnych

- Kształtowanie wrażliwości artystyczne

     2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od I do IV Diecezji Rzeszowskiej w znacznej mierze pokrywającej się terytorialnie z Województwem Podkarpackim oraz obejmującej część Województwa Małopolskiego.

     3. Konkurs posiada 2 kategorie wiekowe: kl. od I do II („młodsza”) i od III do IV („starsza”).

    4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu A3 w której uczeń zaprezentuje jeden wybrany przez siebie temat:

 1. Przypowieść o siewcy Mk 4,1-20
 2. Pierwsze rozmnożenie chleba Mk 6,30-44
 3. Wiara Syrofenicjanki Mk 7,24-30
 4. Ustanowienie Eucharystii Mk 14,22-25
 5. Jezus ukazuje się swoim Mk 16,9-14

    5. Wymagania dotyczące prac:

a) Technika prac: dowolna płaska na kartce bloku technicznego A3

b) Praca powinna być:

- samodzielna i indywidualna, podpisana z przodu w dolnym lewym rogu: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa, temat pracy. Wielkość czcionki: 13, rodzaj czcionki: Arial.

 

 • § 2

 

          Etapy konkursu

 Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

- Etap szkolny – Komisja Szkolna dokona oceny prac i przekaże 3 (trzy) najlepsze z każdej kategorii wiekowej („młodszej” i „starszej”) do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie na adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY.

Do pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ z pieczęcią szkoły wg załącznika, PROTOKÓŁ z etapu szkolnego oraz ZGODĘ rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka na publikację w środkach masowego przekazu: imienia, nazwiska, wizerunku, klasy, szkoły, nazwy miejscowości pochodzenia dziecka oraz zdobytego miejsca w Konkursie (prace bez karty zgłoszeniowej, protokołu oraz zgody rodziców nie będą brane pod uwagę).

- Etap diecezjalny – powołane przez organizatorów Jury dokona oceny prac.

Informacja o nagrodzonych uczniach, adresie miejsca w którym zostaną im wręczone nagrody, zostanie przekazana do szkoły drogą telefoniczną lub mailową.

 

 • § 3

     

          Termin konkursu

 1. Prace z etapu szkolnego powinny zostać przekazane do dnia 31.01.2020 r. na adres podany w § 2.
 2. Termin rozstrzygnięcia Konkursu na etapie Diecezjalnym: 03.02.2020 r. Informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie Internetowej DB: http://biblista.pl/diecezja-rzeszowska.html - zakładka Konkursy Biblijne oraz na stronie Internetowej Diecezji Rzeszowskiej
 1. Rozdanie nagród: 10.02.2020 r. Miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie.

Opiekunowie wraz z nagrodzonymi dziećmi powinni zgłosić swoje przybycie najpóźniej do dnia 07.02.2020 r. na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bądź pocztowy: Ks. M. Dzik, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

 

& 4

Komisje konkursowe

 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły podstawowej, która powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przesłanie 3 najlepszych prac z Kartą zgłoszeniową na adres podany w § 2.
 2. Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne Diecezji Rzeszowskiej.

 

 • § 5

 

             Nagrody

 1. Diecezjalna Komisja Konkursowa laureatom oraz dzieciom wyróżnionym przyznaje dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Laureatów tworzy 3 najlepszych w swojej kategorii dzieci (w sumie 6 dzieci).
 3. Możliwa wystawa nagrodzonych prac w „Millenium Hall” w Rzeszowie.

 

 • § 6

 

          Uwagi końcowe

 1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
 4. Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do licznego udziału w konkursie.
 5. Regulamin Konkursu oraz formularz Karty zgłoszeniowej jest dostępny na internetowej stronie Diecezjalnej Dzieła Biblijnego (biblista.pl – Dzieło Biblijne Start - Dzieło w Diecezjach – Rzeszowska – Konkursy Biblijne) a także stronie Internetowej Diecezji Rzeszowskiej.
 1. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu (istnieje możliwość zwrotu wykonanej pracy, ale trzeba się po nią zgłosić osobiście u Organizatora Konkursu).
 1. Załączniki: Karta zgłoszeniowa, Wzór protokołu, Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych).

Informacji na temat Konkursu udziela ks. M. Dzik

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.