Sigla - etap rejonowy - Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VII

Ewangelia wg św. Marka - sigle na etap rejonowy

1,1-31

2,1-17.23-28

3,1-21

4,1-20.26-34

5,21-43

6,1-13.30-52

7,24-37

8,1-10.22-38

9,1-32

10,1-27.46-52

11,1-26

12,1-12.28-37

13,5-13.28-37

14,1-42

15,1-15.33-47

16,1-14