Etap rejonowy Konkursu Biblijnego - kl. od V od VII

W związku z epidemią koronawirusa, Komisja Konkursowa Konkursu Biblijnego pt. „Eucharystia daje życie” na podstawie Ewangelii według św. Marka, organizowanego przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, informuje, że etap rejonowy NIE odbędzie się w ustalonym czasie. Nowy termin zostanie ustalony po powrocie dzieci do szkół.

Ks. M. Dzik, Moderator DB w Diecezji Rzeszowskiej