pope

Diecezja Rzeszowska

32 Tydzień zwykła Rok A - Komentarze

Szkoła

SŁOWA BOŻEGO

 

XXXII niedziela zwykła

Mt 25, 1 - 13    12 listopada 2017

(1)Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.(2)Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.(3)Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.(4)Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.(5)Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.(6)Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!(7)Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.(8)A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną.(9)Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!(10)Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.

  • św. Hilary z Poiters

Panny mądre i głupie

 

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien”, i następne.              Z tego, co wyżej powiedziano, można zrozumieć również logikę obecnego fragmentu. Cała bowiem wypowiedź Pana odnosi się do wielkiego dnia, w którym tajniki ludzkich myśli zostaną rozpoznane i ujawnione na sądzie Bożym, a prawdziwa wiara w wyczekiwanego Boga osiągnie nagrodę za mocną nadzieję.

Poniedziałek: 13 listopada 2017

 

Więcej Komentarza – czytaj http://www.prezentek.edu.pl/index.php/krag-biblijny