pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGA RODZAJU

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” wchodzimy wspólnie w poznawanie fundamentów Starego Testamentu.

Księga, której nazwa wywodzi się od greckiego genesis („rodowód”, „początki”, „dzieje”), przedstawia opowiadania o charakterze etiologicznym, ludowym bądź pouczającym. Pierwsze jedenaście rozdziałów tworzy tzw. prehistoria biblijna, której wątki są często spójne z motywami obecnymi w bliskowschodnich przekazach wyobrażeń i tradycji związanych z początkami świata i historii ludzkości. Zazwyczaj przyjmuje się, że księga wywodzi się z kół kapłańskich z czasów perskich. Wyróżnić w niej można dwie zasadnicze części: prehistorię biblijną (Rdz 1-11) oraz historię patriarchów (Rdz 12-50). W części pierwszej stworzenie świata i człowieka oraz historia upadku pierwszych ludzi i kolejne opisywane wydarzenia zinterpretowane zostały teologicznie. Również dzieje Abrahama, który uważany jest za protoplastę całego narodu, oraz dzieje całego jego rodu doczekały się interpretacji teologicznej. Na tle innych dzieł o wydźwięku religijnym na starożytnym Bliskim Wschodzie Księga Rodzaju kształtuje i ugruntowuje monoteizm, ukazując jednocześnie Boże interwencje w życie całej ludzkości, a narodu wybranego w szczególności. To Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi, jest Panem wszystkich ludzi, a z narodem wybranym związany jest przymierzem.

Serdecznie zapraszamy!