pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGA JOZUEGO

Księga Jozuego rozpoczyna zbiór „proroków wcześniejszych”. W swej treści obejmuje w pewnym sensie kontynuuje narrację Pwt. Podzielić ją można na trzy części: zdobywanie Kanaanu (1-12), podział ziemi obiecanej pomiędzy poszczególne pokolenia (13-21) oraz duchowy testament Jozuego (22-24).

Choć Księga Jozuego opisuje zdobywanie Kanaanu na drodze wojennej, badania archeologiczne wykazują, że był to długi proces. Opowiadanie biblijne przekształciło powolny i pokojowy proces w serię działań szybko przeprowadzonej konkwisty. Bez wątpienia autorzy tych relacji opierają się na pewnych wydarzeniach historycznych. Używając dzisiejszej terminologii można powiedzieć, że autor biblijny zamierzał przekazać swemu i następnym pokoleniom formę epopei narodowej. Celebruje on raczej, a nie opisuje wydarzenia; wywyższa swego bohatera, by wzbudzić admirację czytelnika. Tak więc księga przedstawia teologiczną interpretację historii.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wprowadzenia.