pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGA SĘDZIÓW

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Sędziów.

Tzw. sędziowie pełnili wśród Izraelitów urząd rozjemczy od zasiedlenia Kanaanu do początków monarchii. Ich zadaniem nie było jednak tylko ferowanie wyroków; de facto sędziowie byli duchowymi, a niekiedy militarnymi przywódcami pokoleń. Księga opowiadająca historię sędziów składa się z trzech zasadniczych części: wstęp opisujący ogólny stan narodu (1,1-3,6); opis dziejów Izraelitów borykających się z walkami wewnętrznymi wrogami ościennymi (3,7-16,31); dodatek obejmujący dwa opowiadania o wewnętrznych dziejach pokolenia Dana i Beniamina (17-21). Autor szerzej omawia dzieje sześciu sędziów (Otniel, Ehud, Barak, Gedeon, Jefte, Samson), sześciu zaś pozostałych – w skrócie. Sama liczba dwunastu sędziów nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela. Z punktu widzenia redakcji, księga składa się z wielu fragmentów pochodzących z różnych okresów. Również i tutaj, jak w Księdze Jozuego, historia została poddana interpretacji teologicznej, a nierzadko także idealizacji.

Zapraszamy na kilka refleksji wprowadzających.