pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGI SAMUELA

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na Księgi Samuela.

Początkowo obie księgi stanowiły jedną całość. Kształtowały się w długim procesie i na ich powstanie składa się wiele dokumentów. Już sam fakt istnienia dubletów czy rozbieżności w opisach tych samych wydarzeń świadczy o tym, że ostateczny redaktor ksiąg korzystał z kilku źródeł. W dzisiejszej egzegezie przyjmuje się, że obie księgi powstały pomiędzy rozpadem państwa na Królestwo Południowe i Północne a niewolą babilońską. Zasadniczo księgi opowiadają historię Samuela (1Sm 1-12), a następnie Saula (1Sm 13-31) i Dawida oraz całej dynastii Dawidowej (2Sm). Pierwsza z tych postaci ukazana jest jako przełomowa pomiędzy charyzmatycznymi sędziami a rodzącą się monarchią z królem na czele. Księgi ugruntowują w Izraelu przekonanie o tym, iż władza teokratyczna pochodzi od Boga. W utrzymaniu i rozwoju tej władzy pomagają trzy instytucje: prorocka, kapłańska i monarchiczna.

Serdecznie zapraszamy na kilka słów wprowadzenia.