pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGI KRÓLEWSKIE

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na 1 i 2 Księgę Królewską.

Księgi opowiadają o dziejach Izraela od ostatnich lat panowania króla Dawida do czasów niewoli babilońskiej. Istotnymi momentami w historii narodu są przede wszystkim rządy Salomona i budowa świątyni, a także rozpad państwa na dwa królestwa. Wydaje się, że księgi w zasadniczej swej części powstały za czasów Jozjasza jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy, natomiast zostały uzupełnione w latach 561-538 przed Chr. Sam autor obydwu dzieł pozostaje nieznany, choć wiadomo, że korzystał z dzieł o charakterze kronikarskim, które powstały w oparciu o urzędowe dokumenty. Nawet jednak jeśli autor przedstawia historię narodu wybranego, to jest to historia religijna, czyli zinterpretowana teologicznie. Z teologicznego punktu widzenia podkreślona jest tu idea monoteizmu, która zaznacza się poprzez położenie akcentu na jedną świątynię i jeden kult.

Zapraszamy na kilka słów wprowadzenia.