pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGI EZDRASZA I NEHEMIASZA

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza.

Pierwotnie obydwie księgi stanowiły jedną całość. W tytułach noszą one imiona nie autorów, lecz głównych bohaterów. Zasadniczym ich tematem jest odbudowa wspólnoty religijnej Żydów powracających z niewoli babilońskiej. Szerzej omówiona jest kwestia odbudowy świątyni i murów miasta, które staje się miastem warownym, a także sprawy religijne. Reformy Ezdrasza i Nehemiasza dały początek nowej postaci religii żydowskiej. Niektórzy autorzy widzą w nich początek judaizmu. Nieznany z imienia autor napisał księgi w IV lub III w. przed Chr. Wykorzystał jako źródła liczne dokumenty hebrajskie.

Zapraszamy na kilka słów wprowadzenia.