pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGI MICHEASZA

„Księga Micheasza wnosi ważne szczegóły do historii objawienia: o pochodzeniu i naturze Mesjasza, o Jego Matce, o oczyszczonej Reszcie, o przyszłym królestwie mesjańskim. W teologii została podkreślona szczególnie wszechmoc i sprawiedliwość Boża (wpływ Amosa) oraz miłość Boża, domagająca się wzajemności na mocy przymierza synajskiego”

– ze wstępu do Biblii Tysiąclecia