pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGA HABAKUKA

„Węzłowym zagadnieniem księgi jest problem odpłaty Bożej, rozważanej w odniesieniu do Izraela i narodów obcych. Bóg, rządca świata i stróż sprawiedliwości, nie może pozwolić na triumf najeźdźcy oddanego bałwochwalstwu, a nawet bezbożnego. Jakkolwiek jest on w ręku Boga narzędziem kary na Izraela i narody obce, tym niemniej Izrael jest przecież narodem sprawiedliwym, Jego „pomazańcem”. Punktem kulminacyjnym teologii sprawiedliwości u Habakuka jest stwierdzenie, że zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”

– ze wstępu do Biblii Tysiąclecia