pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGA AGGEUSZA

Aggeusz przemawiał do Izraelitów po powrocie z wygnania babilońskiego. Jego głównym zadaniem było zachęcenie Izraelitów do odbudowy świątyni jerozolimskiej, która została zniszczona przez Babilończyków.

Księga Aggeusza składa się z czterech krótkich rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje słowa proroka Aggeusza, które on otrzymał od Boga, nakazujące odbudowę świątyni. Aggeusz przekazuje te słowa władcom Izraela, kapłanom i ludowi. Drugi rozdział opisuje reakcję ludu na przesłanie proroka. Izraelici podjęli działania i rozpoczęli odbudowę świątyni, jednak ich entuzjazm osłabł, kiedy zobaczyli, że nowa świątynia nie jest tak imponująca jak poprzednia. Trzeci rozdział zawiera przesłanie, w którym Aggeusz zapewnia Izraelitów o obecności Bożej i o błogosławieństwach, które zostaną zesłane na naród po odbudowie Świątyni. Czwarty wreszcie i ostatni rozdział księgi przedstawia wybór Zorobabela na przyszłego władcę. Bóg obiecuje mu swoje błogosławieństwo. Podsumowując, Aggeusz motywuje Izraelitów do podjęcia działań w celu odbudowy świątyni i przypomina im, że Bóg jest z nimi i błogosławi ich wysiłki.

Księga Aggeusza została napisana prawdopodobnie około roku 520 przed Chr. i jest jednym z ważnych tekstów biblijnych, które pomagają zrozumieć historię i kulturę Izraela po powrocie z wygnania.