pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - KSIĘGA ZACHARIASZA

Zachariasz był jednym z ostatnich proroków biblijnych. Księga nosząca jego imię zawiera wiele proroctw dotyczących odbudowy Jerozolimy i przyjścia Mesjasza.

Składa się z 14 rozdziałów. Jest podzielona na dwie części – pierwsza skupia się na proroctwach dotyczących odbudowy Jerozolimy po powrocie izraelskich wygnańców z Babilonii, a druga część dotyczy przyszłych wydarzeń, w tym przyjścia Mesjasza.

Historia powstania księgi Zachariasza sięga około 520 roku przed Chr., kiedy to Zachariasz został wezwany przez Boga, aby zachęcać Izraelitów do przywrócenia kultu Bożego w Jerozolimie. Działo się to podczas panowania perskiego króla Dariusza. Proroctwa zawarte w księdze mają charakter mesjański i zawierają wiele symbolicznych obrazów i wizji. Prorok przekazuje Izraelitom Boże obietnice, że Bóg będzie wspierać ich w odbudowie miasta i zapewniać im przyszłość pełną pokoju i błogosławieństw.