pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - LIST DO RZYMIAN

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Rzymian.

„List ten mówi o powołaniu wszystkich ludzi do wiary i zbawienia, o stosunku łaski do natury, o grzechu pierworodnym (najpełniejsze pouczenie), o istocie wolności chrześcijańskiej, o szlachetnym liberalizmie we współżyciu w Kościele, o roli żydów wobec Objawienia w obu przymierzach. Skupia się jednak wokół myśli powszechnego usprawiedliwienia. Teza główna Rz – to usprawiedliwienie, które dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. List ten stanowi na wskroś soteriologiczną syntezę całej teologii Apostoła Narodów” – głosi wprowadzenie do listu w Biblii Tysiąclecia.

Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.