pope

Diecezja Wrocławska

SŁOWO BLISKO CIEBIE - LIST DO EFEZJAN

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Efezjan.

„Tak zwany List do Efezjan – oto jak należy określić to cenne pismo Pawłowe, na podstawie obecnego stanu badań nad nim. Zarówno bowiem sprawdziany zewnętrzne (np. brak słów „w Efezie” w Ef 1,1 w najstarszych rękopisach oraz wahania w tradycji co do adresatów), jak sprawdziany wewnętrzne (np. brak żywszych akcentów osobistych w liście do Kościoła, który Apostoł osobiście założył i przez trzy lata [por. Dz 19,10] bezpośrednio pouczał), nie pozwalają uznać za adresatów tego listu samych Efezjan. W zamiarach Apostoła był to zapewne list okrężny, przeznaczony do kolejnego odczytania w kilku Kościołach Azji Mniejszej, w tej liczbie i w Efezie. Część uczonych uznaje ten list za zaginiony list do Laodycejczyków” – czytamy we wstępie do listu w Biblii Tysiąclecia.