pope

Diecezja Wrocławska

Lumen Vitae - Święto Słowa Bożego (21.01.2023)

Kościół bowiem ma za fundament słowo Boże, rodzi się z niego i nim żyje. Lud Boży przez kolejne stulecia swoich dziejów w nim zawsze znajdował swoją siłę, i również dzisiaj wspólnota kościelna wzrasta przez słuchanie, celebrację i studium słowa Bożego.” (Benedykt XVI, Adhortacja „Verbum Domini”)

30 września 2019 roku papież Franciszek, na mocy Listu apostolskiego „Aperuit illis”, ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, która ma się odbywać co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego. Papież zaplanował, że będzie to dzień poświęcony celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa. Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, który ma pomóc ludziom „rozbudzić świadomość wagi Pisma Świętego dla naszego życia jako wierzących, począwszy od jego rezonansu w liturgii, która umożliwia nam żywy i stały dialog z Bogiem” – tak to określono w nocie wydanej przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Z tej racji spotkaliśmy się w sobotni wieczór 21 stycznia 2023 roku w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, by modlić się Bożym Słowem i podzielić się świadectwem Jego działania w naszym życiu. Jak powiedział w słowie wstępnym rektor PWT, ks. prof. Sławomir Stasiak, pięknie jest widzieć tyle osób, które nie tylko kochają Pismo Święte, ale chcą wchodzić w głębię Słowa Bożego i pozwolić Mu się prowadzić w codziennym życiu. Ks. prof. Mariusz Rosik opowiedział o misji Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae”, stawiającej sobie za cel promocję lektury i interpretacji Pisma Świętego wśród jak najszerszego grona odbiorców.