pope

Diecezja Wrocławska

Inicjatywa LUMEN VITAE - Harmonogram

Celem katolickiej Inicjatywy biblijnej LUMEN VITAE jest promocja lektury i interpretacji Pisma Świętego oraz ewangelizacja. Spotykamy się we Wrocławiu dwa razy w miesiącu, zawsze w czwartek.

Na Eucharystię zapraszamy do kościoła św. Piotra i Pawła przy Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4 (Wrocław), o godz. 1830. Na konferencje biblijne zapraszamy do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1 a (stojąc twarzą do głównych drzwi katedry, kieruj się na prawo), również o godz. 18.30.

Generalnie nasze spotkania odbywają się w pierwsze i trzecie czwartki miesiąca. Są otwarte dla wszystkich miłośników Biblii i obejmują, co następuje: 

- świadectwo i konferencja biblijna, 

lub

- wprowadzenie do poszczególnych części Eucharystii, Eucharystia z homilią, spotkanie modlitewne.

 

Co mamy na myśli, prezentując taką architekturę spotkań?

 1. Słowo Boże zmienia nasze życie. Właśnie dlatego zapraszamy osoby, które chcą zaświadczyć o tym, w jakiś sposób słowa Biblii wpłynęły i odmieniły ich losy (10 min).
 2. Konferencja biblijna stanowi systematyczne wyjaśnienie Ewangelii św. Jana (45 min). Po niej jest czas na pytania (15 min).
 3. Wprowadzenie do Eucharystii to krótki komentarz do poszczególnych części Mszy Świętej (5 min).
 4. Celebrujemy Eucharystię „z dnia”, czyli tę, którą odprawia Kościół powszechny.
 5. Modlitwa po Eucharystii trwa około 20 minut. Przybiera różne formy:
  • uwielbienie (więcej powiemy o tej formie na najbliższym spotkaniu, gdyż nie wszyscy zetknęli się z nią dotychczas),
  • modlitwa w duchu Taizé,
  • adoracja Najświętszego Sakramentu, itp.

Ks. Mariusz Rosik