pope

Diecezja Wrocławska

Lumen Vitae - nowy rok formacji (05.10.2023)

Mszą św. w kościele św. Piotra i Pawła przy ulicy Katedralnej 4 rozpoczęliśmy dziś kolejny rok formacyjny Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae”. Słowo, które Kościół dał nam na dzisiejszy dzień, było punktem wyjścia do przypomnienia misji naszej wspólnoty.
„Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie” - przeczytaliśmy w Księdze Nehemiasza. W homilii ks. prof. Mariusz Rosik podkreślił trzy wynikające z tego zdania etapy lektury Bożego słowa: po pierwsze, samo czytanie, po drugie, dodanie „objaśnienia”, czyli określenie kontekstu historycznego czy konwencji literackiej tekstu, po trzecie, „zrozumienie”, czyli odniesienie przeczytanych treści do własnego życia.
Co powinno wynikać z lektury Bożego słowa? Kolejny etap podpowiada nam dzisiejsza Ewangelia: „Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”.
Jezus rozsyła więc uczniów, by głosili nadejście królestwa Bożego. Takie jest zadanie każdego ucznia Chrystusa- mamy być tymi, którzy niosą Dobrą Nowinę wszystkim, wśród których żyjemy.