Konkurs inicjatyw biblijnych

Zaproszenie otrzymane od zaprzyjaźnionej Szkoły Słowa Bożego:


W ramach Tygodnia Biblijnego zapraszamy seminarzystów i młodzież pokolenia JPII do udziału w konkursie na najciekawszą inicjatywę biblijną.
Klub Inicjatyw Biblijnych Szkoły Słowa Bożego czeka na scenariusze inicjatyw biblijnych, które rodzą się w różnych środowiskach, wspólnotach, grupach i parafialnych kręgach biblinych. Inicjatywy ciekawe "nasycone sokiem ewangelicznym i sporządzone w języku przystosowanym do czasu i osób" (EN 54).
Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody książkowe:
* W. Pikor, Jak powstało Pismo Święte? (z filmem DVD), Jedność 2010
* J. Kochel, W drodze z Apostołem Narodów. Medyatcje w rytmie lectio divina, Edycja św. Pawła 2010.