Na św. Mateusza (21.09.2007) - Pobożność bez wartości

Idźcie i starajcie się zrozumieć,

co znaczy:

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.

Mt 9, 13a – ewangelia mszalna

Słowa te stanowią część odpowiedzi Jezusa na zarzut faryzeuszów dotyczący Jego przebywania i spożywania posiłków z celnikami i grzesznikami.

Powyższą sentencję, która zawiera cytat z proroka Ozeasza (Oz 6, 6), Jezus wypowiada po powołaniu celnika Mateusza, podczas posiłku z wieloma celnikami i grzesznikami. Według pism judaistycznych pobożnemu Żydowi nie godziło się zasiadać przy stole z nieznającymi Prawa. Stąd też oburzenie faryzeuszy: Jezus nie postępuje według tradycji. Jezus jednak ponad zwyczaje i przepisy przedkłada dobro człowieka. Dlatego ważniejsze jest „miłosierdzie niż ofiary”. „Ofiary” symbolizują tutaj całość religijnych przepisów. Religijność, która traci z oczu dobro człowieka, a ogranicza się do zachowywania przepisów, nie jest religijnością według Bożego zamysłu. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś nie miłuje bliźniego, jego ofiary pozbawione są wartości i są wyrazem fałszywej pobożności.

„Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (por. J 13, 34).

Ks. Grzegorz Domański