Słowo Życia - Abp. Fulton J. Sheen

Przebaczenie i Krew

Oto Baranek Boży

Niebo zostało otwarte przez krew Chrystusa

(Sługa Boży Abp Fulton J. Sheen)

20 Październik

Przebaczenie i krew

W jaki sposób jest grzech przebaczony? Jaka jest ostateczna podstawa dla odpuszczenia grzechów? Odpowiedź znajduje się w Hebrajczyków 9, 27: „Bez przelania krwi, nie ma przebaczenia grzechów.” To jest nieodwołalne. Dlaczego jest konieczne przelanie krwi? Bo grzech jest we krwi. Znajduje się we krwi degenerata, we krwi alkoholika, we krwi uzależnionego. Grzech znajduje się we krwi chorego. Płynie przez każdą bramę i alejkę ciała, wydawałoby się, że aby wymazać grzech, musielibyśmy pozbyć się krwi. Być może to jest jeden z powodów. Innym powodem, jak czytamy w księdze Kapłańskiej, jest to że życie człowieka znajduje się we krwi. Im wyższe życie, tym bardziej drogocenna krew. Kiedy przyjmujesz życie Chrystusa, Który przelewa Swoją krew, doznajesz całkowitego odpuszczenia grzechów.

 

21 Październik

Oto Baranek Boży

Jan głosząc twarde przesłanie pokuty, przykładając siekierę do korzenia drzewa, widział jak wszystkie baranki były niesione do Jerozolimy na ofiarę Paschalną. Józef Flawiusz wspomina, że dziesięć lub piętnaście lat po śmierci Chrystusa, 260.000 baranków było ofiarowywanych w świątyni Jerozolimskiej. Religia Izraelitów była prawdziwym przelewaniem krwi. Podczas gdy Jan widział procesję Paschalną, pytanie Izaaka wciąż brzmiało „Gdzie jest baranek ofiarny? Gdzie jest baranek?” Nagle Jan zatrzymał się i zobaczył kogoś w tłumie, przerwał swoje przemówienie, i powiedział, „Zobaczcie, zobaczcie, Baranek Boży, który zabiera grzech świata.”

 

 

22 październik

Niebo zostało otwarte przez krew Chrystusa

W czasie naszego Pana, w świątyni zasłona miała około dwudziestu metrów wysokości. Ta wielka zasłona była skropiona krwią przez wyższego kapłana w Dniu Zadośćuczynienia. Tylko on mógł w tym dniu wejść i obcować z Bóstwem. Kiedy kropił krwią, dało mu to prawo pójść za zasłonę. Na górze Kalwarii, w czasie tej wielkiej Paschy, inna krew była kropiona. W chwili, kiedy przebito lancą bok Naszego Błogosławionego Pana, zasłona w świątyni rozdarła się, nie z dołu do góry, bo tego człowiek może dokonać, ale rozdarta została z góry do dołu. Najświętszy ze świętych to miejsce, którego nie pozwolono ludziom zobaczyć (oprócz wyższego kapłana w Dniu Zadośćuczynienia) - teraz zostało otwarte. To był zaledwie ziemski odpowiednik tego, co zostało otwarte na Górze Kalwarii. Ta tajemnica została pięknie opisana w Liście do Hebrajczyków: „Teraz moi przyjaciele, Krew Jezusa czyni nas wolnymi aby wejść odważnie do świątyni przez nową drogę życia, którą On otworzył dla nas przez zasłonę, drogę Jego ciała.” Więc były dwie zasłony, zasłona świątyni Jerozolimskiej i zasłona ciała na Górze Kalwarii. Najświętszy ze świętych, który był tylko symbolem, został otwarty i objawiony ludzkim oczom. Najświętszy ze świętych, serce Chrystusa, zostało otwarte na Wzgórzu Kalwarii. Więc Krew Chrystusa czyni nas wolnymi aby wejść do sanktuarium przez nową drogę życia, którą On otworzył przez zasłonę Swojego ciała. Niebo zatem zostało otwarte przez ten czyn.