Słowo - Mniejsza kara

Otrzymujemy mniejszą karę

Często się zdarza, że kiedy mamy jakąś możliwość czynienia własnej woli, możemy bardziej zbliżyć się do Pana akceptując Jego wolę. W księdze Ezdrasza, czytamy coś, nad czym możemy się częściej zastanawiać. Ezdrasz mówi: "Cierpieliśmy za nasze złe czyny i z powodu naszej wielkiej winy - ale nasz Bóg nie karze nas tak, jak na to nasze grzechy zasłużyły". Rzeczywiście, jeżeli jesteśmy szczerzy, musimy się przyznać, że otrzymujemy mniejszą karę niż ta, na którą zasłużyliśmy.