Słowo - Przeniesienie zasługi(F.J.Sheen)

W czasie godziny świętej, więc, zaczniemy pracować nad przeniesieniem zasług. Ponieważ żyjemy w ciele mistycznym, zasługi jednego mogą być przeniesione na drugiego. Wierząca żona, jak mówi Św. Paweł, uświęca niewierzącego męża. Żaden człowiek nie żyje dla siebie samego, mówi św. Paweł, i żaden człowiek nie umiera dla siebie samego. Istnieje pewne przeniesienie wiary - od żony do męża i vice versa. Jeżeli oparzymy twarz, lekarze przeszczepią skórę z innej części ciała na twarz. Jeżeli cierpimy z powodu anemii, lekarze transferują krew z innego członka społeczeństwa w nasz organizm, aby nas wyleczyć z anemii. Jeżeli jest możliwa transfuzja krwi, jest możliwa również duchowa transfuzja poświęcenia. Jeżeli jest rzeczą możliwą przeszczepić skórę, jest również możliwe przeszczepić modlitwę. W godzinie świętej, nasze modlitwy, nasze błagania, nasza adoracja będzie transferowana do naszych bracia i sióstr w Chrystusie.