"Czytając Ewangelie z Benedyktem XVI" - Chrzest Jezusa (fragm.) (4)

Rąbek tajemnicy

Ukazany zostaje tu rąbek tajemnicy Boga Trójjedynego, która w swej głębi odsłoni się dopiero u kresu całej drogi Jezusa.

Słowa o Baranku Bożym stanowią, jeśli wolno tak powiedzieć, dokonaną w kontekście teologii Krzyża interpretację chrztu Jezusa i Jego zstąpienia w otchłań śmierci. Wszystkie cztery Ewangelie choć w różny sposób podają, że gdy Jezus wyszedł z wody, wtedy "rozwarło się" niebo (Mk), "otworzyło się" (Mt i Łk); że Duch "jak gołębica" zstąpił na Niego, a jednocześnie odezwał się głos z nieba, według Marka i Łukasza mówiący do Jezusa: "Tyś jest...", a według Mateusza - o Jezusie: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (3,17). Obraz gołębicy prawdopodobnie nawiązuje do unoszenia się Ducha nad wodami, o którym mówi opis stworzenia (zob. Rdz 1,2); obecność słówka "jak" (jak gołębica) sprawia, że obraz ten ukazuje się jak "porównanie tego, czego w gruncie rzeczy nie da się opisać" (Gnilka I 78). Takie same, dochodzące z nieba, słowa spotykamy później w opisie Przemienienia Jezusa, z tym że dodane są tam jeszcze słowa: "Jego słuchajcie". [...] Chciałbym tylko w kilku słowach podkreślić trzy aspekty. Najpierw obraz otwartego nieba: nad Jezusem rozwiera się niebo. Jego wspólnota woli z Ojcem, "cała sprawiedliwość", którą wypełnia, otwiera niebo, którego istotę stanowi właśnie pełnienie woli Bożej. Do tego dochodzi dokonane przez Boga Ojca ogłoszenie posłannictwa Jezusa. Wyjaśnia ono jednak nie Jego działanie, lecz Jego byt. Jest On Synem umiłowanym, w Nim Bóg ma upodobanie. Na koniec chciałbym wskazać, że razem z Synem spotykamy tu Ojca i Ducha Świętego. Ukazany zostaje tu rąbek tajemnicy Boga Trójjedynego, która w swej głębi odsłoni się dopiero u kresu całej drogi Jezusa. Ten szczegół należący do początku dróg Jezusa sięga jednak aż do tych słów, którymi, jako Zmartwychwstały, roześle swych uczniów na cały świat: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (...), udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego..." (Mt 28,19). Chrzest, którego odtąd udzielają uczniowie, jest wejściem w chrzest Jezusa - w rzeczywistość, którą przez jego przyjęcie antycypował. W ten sposób człowiek staje się chrześcijaninem.

Joseph Ratzinger - Benedykt XVI
w książce: "Jezus z Nazaretu", t. 1.