W zasięgu Słowa - komentarze do czytań liturgicznych

WZSNowa inicjatywa podjęta przez kleryków krakowskiego seminarium. "W zasięgu Słowa" to komentarze na niedziele i święta. Komentarze na każdą niedzielę roku będą przygotowywane przez kleryków, natomiast komentarze do czytań na święta i uroczystości  zostaną napisane przez zaproszonych gości. Cykl rozpoczyna się w I niedziele Adwentu i będzie trwać do 24 czerwca 2018 r. Głównym powodem narodzenia się tej inicjatywy był fakt, że w dzisiejszym świecie Słowo Boże jest rozumiane jako przekaż tylko historyczny, coś, co już przeminęło, a nawet jako coś abstrakcyjnego, nie mającego wpływu na dzisiejsze życie. Komentarze mają ukazać, że Słowo Boga jest ciągle aktualne. Ono żyje i jest dostępne dla każdego człowieka.

http://seminarium-krakow.pl/category/aktualnosci/czytelnia/wzasieguslowa/#access