165. Niekompletny komplet ksiąg Pisma Świętego?

Pytania do Biblii

Niekompletny komplet ksiąg?

Kol 4,16: "A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei".- Jeśli pisma św. Pawła miały i mają rangę samego Słowa Bożego, to dlaczego Bóg dopuścił, by zaginał list do Laodycei? Skoro tego listu nie odnaleziono, to- chyba- kanon NT jest niekompletny? A jeśli tak, to- czy można AUTORYTATYWNIE nim się posługiwać?! Gdyby- jakimś cudem- po, przeszło, 2 tys. lat- odnalazł się ten zaginiony list św. Pawła, to: CZY KATOLICKA REGULA WIARY MUSIALABY ULEC REWIZJI...?!

Prawdą jest, że św. Paweł odpowiedzialny jest za powstanie niemal połowy pism Nowego Testamentu, ale charyzmat natchnienia nie jest charyzmatem stałym, to znaczy udzielonym raz na zawsze, ale jest to charyzmat funkcyjny, czyli udzielany przez Ducha Świętego do wypełnienia określonej funkcji, po spełnieniu której zanika.

Można wskazać tutaj pewną analogię z charyzmatem prorockim. Ludzie obdarzeni tym darem mieli możliwość przemawiania wobec ludzi w imieniu Boga z Jego przesłaniem. Ale nie oznacza to, że byli wyroczniami, które kontaktowały się z Bogiem „na zawołanie”. Bardzo często, zwłaszcza gdy poprzednie słowa nie przynosiły efektów na odbiorcach, Bóg przestawał udzielać swojego pouczenia. Prorocy byli wybierani przez Boga na pewnym etapie ich życia, natomiast bardzo często ich misja kończyła się przed ich śmiercią, a więc mimo że byli prawdziwymi prorokami, całe ich życie nie było poświęcone tylko głoszeniu Słowa Bożego.

Przykładem zaczerpniętym z Biblii potwierdzającym takie funkcjonowanie charyzmatu prorockiego jest historia Balaama, który był sługą bogów moabickich, ale w chwili wezwania go przez króla Balaka, ogarnął go Duch Boży i prorokował zgodnie z wolą Boga. Po wypełnieniu tej misji ponownie wrócił do swego zajęcia i zgodnie z późniejszą tradycją zarówno żydowską jak i chrześcijańską to on był odpowiedzialny za nierząd, którego Izraelici dopuścili się w jego ojczyźnie, w Szittim (Lb 25). Z tego powodu w Apokalipsie i innych miejscach Nowego Testamentu stał się także symbolem grzechu i zła (2 P 2,15; Jud 11; Ap 2,14).

Podobnie sprawa ma się ze św. Pawłem i jego pismami. Mimo że wiele z jego listów zostało rozpoznanych jako Słowo Boże, nie oznacza to, że każdy jego list stawał się automatycznie księgą Pisma Świętego. Podobnie rzecz miała się także z królem Dawidem, po którym do naszych czasów zachował się w Biblii spory zbiór nauczania oraz pieśni, ale skądinąd wiadomo, że jego twórczość była znacznie szersza.

Nawet gdyby List do Laodycean odnalazł się, nie zmieniłby on nic w nauczaniu wiary czy pojmowaniu Objawienia Bożego. Fakt zaginięcia listu udowadnia, że nie został on rozpoznany przez pierwszych chrześcijan, a za nimi także chrześcijan późniejszych czasów za tekst natchniony, czyli przekazujący Słowo Boże. Wszystkie bowiem teksty „natchnione od Boga” były przez chrześcijan przepisywane i otaczane troską. Natomiast pisma, w których tego charyzmatu nie odczytano, ginęły w mrokach historii. Stary Testament wspomina o wielu zaginionych kronikach królewskich czy podaniach historycznych, z których korzystali autorzy natchnieni, ale nawet gdyby one się odnalazły nie oznaczałoby to, że są tekstami bardziej natchnionymi.

Kościół wierzy, że całe nauczanie Pisma Świętego, jest wszystkim, czego potrzeba wierzącemu do zbawienia. Można zatem iść krok dalej i stwierdzić negatywnie, że to, czego w Biblii nie ma nie prowadzi człowieka ku Bogu i nie poucza go, jak zbliżać się do zbawczej łaski Boga. A zatem, nawet jeżeli niektóre z ksiąg zdaje się, że powinny się znaleźć w kanonie ksiąg natchnionych, albo inne powinny zostać z niego usunięte, Kościół nie ma władzy kształtować tego zbioru, ale ma za zadanie szukać i potwierdzać natchnione Słowo Boże w księgach, które na początku chrześcijaństwa były uważane za natchnione.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.