173. Czy wystawiać się na pokusę jak Jezus?


 

Pytania do Biblii

Czy wystawiać się na pokusę jak Jezus?

Jezus jest Bogiem; my- tylko ludźmi. Lecz- jeśli mamy Go naśladować (a mamy) to: dlaczego Ewie zarzuca się, że weszła w Ogrodzie Eden w ryzykowny dialog z wężem, skoro sam Zbawiciel- na pustyni kuszenia, bezpośrednio po chrzcie w Jordanie- reagował na słowne prowokacje, zaczepki szatana?

Zachowanie Jezusa wobec szatana różni się w znaczący sposób od podejścia Ewy do złego ducha. Samo pytanie podsuwa pierwszy ważny aspekt w różnicy między Jezusem a Ewą, jest nim napełnienie Duchem Świętym. Ewangeliści podkreślają, że wyjście Jezusa na pustynię ma miejsce dopiero (i bezpośrednio) po chrzcie w Jordanie. Jednocześnie zwracają uwagę na fakt, że moment chrztu jest sytuacją, w której rozpoczyna się w sposób widzialny pełna mocy działalność Chrystusa zarówno w jej wymiarze nauczycielskim jak i cudotwórczym.

Kuszenie Jezusa, jak zaznaczaliśmy w poprzednich odpowiedziach, choć nie jest zbudowane na zasadzie bezpośredniej analogii czy podobieństwa do sceny kuszenia Ewy, wyraźnie zaznacza odmienność rezultatu tych dwu sytuacji. Ewa przegrywa ze złym duchem, natomiast Jezus wychodzi z tego starcia zwycięsko. Jednym z najważniejszych elementów narracji, które decydują o wyniku konfrontacji jest użyte narzędzie walki. W przypadku Ewy jest to własny intelekt, natomiast w przypadku Jezusa – Słowo Boże, które jako „natchnione przez Boga” (zob. 2 Tm 3,16) ma moc pokonać szatana (zob. 2 Tes 2,8) i jednocześnie uczynić człowieka doskonałym (zob. 2 Tm 3,17).

Choć prawdą jest, że mamy naśladować Jezusa jako naszego Mistrza, ale nie znaczy, że mamy postępować według tzw. fundamentalistycznego sposobu odczytywania Biblii. Zakłada on, że jedyny sens Biblii to sens dosłowny. Podążając takim tokiem myślenia sprawdzianem naszej wiary byłoby to, czy utrzymujemy się na powierzchni wody próbując po niej chodzić, lub czy wytrzymamy czterdzieści dni bez jedzenia na pustyni.

Naśladowanie Jezusa na podstawie sceny kuszenia na pustyni dotyczyć ma przede wszystkim przebywania w mocy Ducha, poddaniu się umartwieniu, trwaniu na modlitwie oraz życiu Słowem Bożym. Jednocześnie każdy, kto żyje tymi wskazówkami powinien być przygotowany na ataki złego ducha, ale także winien pamiętać, że ataki szatana oznaczają podążanie w kierunku coraz bliżej Boga. To on pokonuje szatana i jeżeli zwycięstwo nad nim jest udziałem człowieka, to tylko dzięki Bożej mocy.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.