109. Biblijny egoizm? (Syr 14)

 

Pytania do Biblii

Biblijny egoizm?

Czy rady udzielone przez Syracydesa w wersetach 14,5, 14,6a, 14,11 nie stanowią zachęty do egoizmu i egocentryzmu?

Wspomniane wyżej zachęty mędrca Syracha (zwanego na podstawie LXX Syracedesem) pojawiają się w ściśle określonym kontekście i zbiorze pouczeń i powinny być analizowana najpierw w jego ramach. Zauważmy, że sekcja Syr 14,3-19 skupia się na temacie właściwego obchodzenia się z bogactwem. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że bogaci ludzie nie będą zainteresowani etycznym zachowaniem, tymczasem umieszczenie takiego kodeksu savoir-vivre’u w Biblii pokazuje, że wielu z lepiej sytuowanych Izraelitów było szczerze zainteresowanym swoją relacją z Bogiem i ludźmi.

Czy polecenia te skłaniają do egoizmu? Zdecydowanie nie. Syrach w całej sekcji poświęconej bogaczom zachęca do całkowicie odmiennej postawy, krytykuje zdobywanie bogactw dla nich samych (w. 3), a co ważniejsze, obszernie zachęca do dzielenia się bogactwem. Zachęca do korzystania ze środków materialnych, ponieważ bogactwo może być także darem Boga, zachęca w duchu podobnym do tego wyrażonego w Księdze Psalmów do korzystania z owoców pracy swoich rąk (Ps 128).

Zdaje się, że powyższe pouczenia mogły stanowić tło dla Jezusowej przypowieści o nierozsądnym bogaczu (Łk 12,13-21). Podobnie jak Syrach, Jezus przestrzega przed zapominaniem o ostatecznym celu człowieka, którym jest spotkanie z Bogiem. Człowiek pogrążony w zamiarze pomnażania swojego majątku, może zapomnieć o relacji z Bogiem, przed czym przestrzega zarówno Chrystus jak i mędrzec Syrach (w. 11).

Ostatecznym argumentem przemawiającym przeciwko traktowaniu tego tekstu jako zachęty do egoizmu jest zachęta do szczodrego dawania jałmużny (w. 13) i zakaz wynoszenia się ponad uboższych braci (w. 8). Biblijne przesłanie, jak podkreśla wiara chrześcijan, jest zawsze aktualne. Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że powyższe przesłanie jest bardziej niż potrzebne do przypominania wielu biznesmenom i przedsiębiorcom.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.