118. Modlić się czy nie?

Pytania do Biblii

Modlić się czy nie?

Jezus powiedział: "Proście, a będzie wam dane, tylko wierzcie, że wam się stanie". Uzdrawiał, kiedy widział wiarę proszącego, a jeśli ktoś i po prostu wie, i wierzy, że Bóg może absolutnie wszystko, ale kiedy o coś prosi, automatycznie przypomina sobie, że Bóg nie daje wszystkiego, jedynie to, co uważa za słuszne, dobre dla proszącego, czy taka modlitwa - z tą świadomością, że Bóg może nie spełnić prośby ze względu na dobro proszącego - jest bezwartościowa czy ma mniejszą wartość i nie można przez nią wyprosić łaski właśnie ze względu na ten "brak wiary" w jej wyproszenie?

W wielu amerykańskich produkcjach, możemy spotkać bohaterów noszących na ręku bransoletki z literami „WWJD”. Litery te stanowią skrót od pytania: „what would Jesus do?”, to znaczy „co zrobiłby Jezus?”. W życiu spotykamy wiele sytuacji problematycznych, rozwiązania których nie znajdziemy wprost w Biblii. W takich okolicznościach należy zadać sobie pytanie, co zrobiłby Jezus, i zrobić to samo. W ten sposób wierzący będzie miał większą pewność, że postąpi zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Wzór Jezusa jest także najlepszym odniesieniem dla rozumienia Pisma Świętego.


W kwestii modlitwy i wątpliwości, czy zostanie wysłuchana, pomocna będzie dla nas scena modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Modli się on tam o wyzwolenie od konieczności śmierci. Jednocześnie jednak sam zaznacza kilkukrotnie, że śmierć jest uwieńczeniem Jego misji w świecie. Zaznacza jednak, że nie nalega, by nie spełniła się Jego wola, ale wola Ojca. Dlatego też autor Listu do Hebrajczyków zaznacza, że w swych modlitwach Jezus został wysłuchany: spełniła się Jego prośba o wypełnienie woli Ojca.

Problem dotyczący wyrażania intencji modlitwy widoczny się staje wyraźnie w scenie uzdrowienia Bartymeusza (Mk 10,46-52). Niewidomy zostaje przyprowadzony przed Jezusa, który zadaje mu pytanie, o co chce Go prosić. Mamy tutaj sytuację wręcz paradoksalną: Chrystus staje przed ślepcem i nie wie, czego on może chcieć. Czego innego może chcieć ślepiec żyjący przed dwudziesty wiekami?

To konkretne i szczegółowe wyrażenie intencji spełnia ważną rolę w procesie wzrastania duchowego. Człowiek wierzący uczy się prosić o określone sprawy i rozmawiać z Bogiem o konkretach swojego życia. W przypadku braku wyraźnych próśb trudno oczekiwać, że dostrzeżemy działanie Boga w naszym życiu. Powinniśmy zatem zanosić do Boga każdą modlitwę, bo wyraża naszą wiarę w to, że może On wpłynąć na każdą strefę życia. Ponadto wyraża ona całkowite oddanie Bogu, a to jest podstawą trwania w bliskiej więzi z Bogiem.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.