125. Symbolika wędrówki. 

Pytania do Biblii

Symbolika wędrowania

Szukam znaczenia symboliki wędrówki. Czy istnieją jakieś interpretacje tego symbolu?

Istnieje wiele interpretacji symbolu wędrówki oraz wędrowania. Już w starożytnych mitach wędrówka była podstawową kanwą literacką, na której opierano akcję opowiadań. Taką sytuację mamy w przypadku mitu o Gilgameszu w kulturze sumeryjskiej oraz akadyjskiej, a także np. mitów o argonautach lub eposach jak Odyseja lub Eneida. Już w tamtych czasach obraz wędrówki służył do obrazowego przedstawienia życia ludzkiego z jego różnymi perypetiami, zwrotami akcji, sprzyjającymi wiatrami oraz nieprzychylnymi okolicznościami.

Stary Testament używa tego obrazu przede wszystkim, by zobrazować początek bliskiej relacji Boga z Jego ludem. Z tego też powodu, gdy Izrael odchodził od Pana, prorok Ozeasz wspomina wędrówkę przez pustynię porównując ją do okresu narzeczeństwa. Żeby zatem na nowo wzbudzić więź miłości Izraelitów do Boga, prorok zapowiada ponowne wyjście na pustynię (zob. Oz 2).

W Nowym Testamencie symbolika wędrówki pojawia się w kilku kontekstach. Do obrazu Izraela zmierzającego przez pustynię nawiązuje przede wszystkim Jezus swoim wędrownym stylem życia. Ewangelista Mateusz używa również tematu wędrówki w odniesieniu do mędrców zmierzających do Betlejem. W ten sposób wędrówka prowadzi do odkrycia tajemnicy o Bogu (zob. Mt 2,1-12). Podróż mająca na celu odkrycie prawdy widoczna jest także w przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32).

Ostateczny symbol wędrówki, wokół której osnuta jest akcja całej Ewangelii Łukasza jest wędrówka mająca jako cel wypełnienie misji odkupienia. Jezus w trzeciej ewangelii kanonicznej ciągle zmierza ku Jerozolimie, w której ma się dokonać ostatni etap Jego nauczania i zwieńczenie działalności.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.