81. Co to Meriba i Massa?

Pytania do Biblii

Meriba i Massa

W Psalmie 95 czytamy: "Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa" (Ps. 95, 8). Co to jest Meriba i co to jest dzień Massa?

Psalm 95 w swoim charakterze jest jednocześnie hymnem oraz upomnieniem. Ze względu na wspomnienie spotkania z Bogiem i zbliżania się do Niego, uważa się, że stanowił pieśń wykonywaną przez pielgrzymów udających się do świątyni, lub wchodzących do niej. Pierwsza część utworu (ww. 1-7a) posiada charakter hymniczny i wysławia wielkość Boga, któremu poddany jest cały świat.

Druga część skomponowana w charakterze napomnienia prorockiego, którego treścią jest przestroga przed zatwardziałością i upartością. W historii Izraela wyznawcy Boga byli tacy, gdy łaknęli wody przy Meriba i Massa (Wj 17,1-7; Lb 20,2-13). Chociaż widzieli oni dzieła Boga, wystawiali Go na próbę.

Opowiadanie o Meriba i Massa ma charakter etiologiczny, to znaczy jest ludową próbą interpretacji dwu dziwnych nazw, próbując wskazać na wydarzenie z dziejów Izraela[1]. Pierwsza, Meriba, pochodzi od hebrajskiego słowa „rib”, które oznacza spór. Druga natomiast, Massa, pochodzi od hebrajskiego rdzenia czasownikowego „nasah”[2], który w formie imiesłowu Piel (odmiana intensywna), przyjmuje brzmienie podobne do owej nazwy geograficznej. Taką interpretację podaje zresztą też autor natchniony w Wj 17,7: „I [Mojżesz] nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę”.

Bartłomiej Sokal


[1] Innym opowiadaniem etiologicznym jest np. Rdz 32,25-33, w którym czytelnik znajduje wytłumaczenie zmiany imienia Jakuba na Izrael, źródło nazwy Penuel oraz genezę zwyczaju niejedzenia ścięgien ze stawu biodrowego.

[2] Czasownik ten pojawia się np. w Rdz 22,1.

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.