84. Bóg o wielu twarzach?

Pytania do Biblii

Sprawiedliwość i miłosierdzie

Dlaczego w Biblii kreowano różne wizerunki Boga? Czy Bóg mógł być zarówno miłosierny jak i sprawiedliwy? Czy mógł być zarówno sędzią jak i opiekunem?

Jeden z filozofów (św. Anzelm) powiedział, że Bóg jest zawsze „quo maius cogitari nequit”, to znaczy, „większy niż można pomyśleć”. Jednak już dużo wcześniej odkryto, że istota Boga wymyka się dokładnemu poznaniu i że zawsze Bóg będzie w stanie „sprawić nam niespodziankę”.

By dobrze zrozumieć, jak w Bogu możliwe są do pogodzenia sprzeczne wizerunki np. miłosierdzia i sprawiedliwości, albo surowości i wyrozumiałości, musimy pamiętać, że te wszystkie określenia w takim samym stopniu, jak opisują nam Boga, równocześnie zaciemniają Go. Wynika to z faktu, że terminy te nasuwają człowiekowi skojarzenia z życia ludzkiego, z postaw ludzkich. Tymczasem są to tylko porównania, które są bardziej lub mniej doskonałe. Nie gorszymy się, gdy słyszymy, że Bóg kocha albo nienawidzi, jednak podświadomie zdajemy sobie sprawę, że nie są to postawy identyczne, jakie można spotkać u ludzi.

Wielokrotnie w Biblii Bóg zwraca się do wierzących z przypomnieniem (często też stosowanym przez kaznodziejów): „Bo myśli moje nie są myślami waszymi, a wasze drogi moimi drogami” (Iz 55,8), albo nawet wprost: „Bogiem jestem, nie człowiekiem” (Oz 11,9).

Przedstawianie różnych wizerunków Boga w Biblii wiąże się także z uwarunkowaniami historyczno-religijnymi. Gdy w pewnych momentach historii dochodziło do przeakcentowania np. aspektu surowości Boga, prorocy (jak np. Jeremiasz) nauczali o Jego łagodności i miłosierdziu. Nie znaczyło to, że obraz Boga surowego i gotowego karać za grzechy jest błędny, jednak na pewno nie jest pełny.

Na koniec chciałbym przytoczyć przemyślenie chrześcijan pochodzących z krajów lub środowisk muzułmańskich. Koran poucza, że Allah ma 100 imion, jednak w tekście świętej księgi islamu zapisanych jest tylko 99 imion. Dla wyznawców Chrystusa tym setnym określeniem jest fakt, że Bóg jest Trójcą osób. Choć może nie przekonuje to zbyt wielu muzułmanów, to pokazuje, jak bardzo chrześcijanie są wyczuleni na to, że Bóg odkrywając swoją Istotę potrafi zaskakiwać.

Bartłomiej Sokal

 

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.