66. Mam wszystkich nienawidzić? (Łk 14,26)

Pytania do Biblii

Czyli mam wszystkich nienawidzić?

W jednej książce znalazłam stwierdzenie, że tekst „mieć w nienawiści ojca lub matkę” nie jest najszczęśliwszym tłumaczeniem. Czy to oznacza, że tekst oryginalny sugeruje coś innego?

Zawsze trudno jest tłumaczyć czyjeś opinie lub twierdzenia. Wiąże się to z tym, że bardzo często twierdzenia są wyjęte z szerszego kontekstu, lub padają w określonym momencie dowodzenia lub argumentacji.

Odnosząc się do tekstu oryginalnego owego fragmentu, którego dotyczy pytanie (Łk 14,26), należy powiedzieć, że tłumacz używa tutaj brzmiącej trochę sztucznie konstrukcji „mieć w nienawiści”. Należy zauważyć, że tego typu figura literacka nie pojawia się praktycznie poza tłumaczonymi tekstami biblijnymi, można więc sądzić, że jest to próba przeniesienia polskiego brzmienia owej wypowiedzi Jezusa na poziom podniosły.

Tekst grecki w tym miejscu jest jednak znacznie prostszy. Ewangelista, zapisując słowa Jezusa, używa na opisanie „posiadania w nienawiści” tyko jednego czasownika „misein”, który oznacza tyle co „nienawidzić”. Dosłowne tłumaczenie tekstu brzmi zatem: „jeśli ktoś przychodzi do mnie i nie nienawidzi ojca swojego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, nawet i duszy swojej, nie może być moim uczniem”. Innym argumentem może być chęć uniknięcia w bliskim sąsiedztwie dwu użyć „nie”, raz jako partykuły przeczącej, a drugi raz jako prefiksowego formantu słowotwórczego. Innym wytłumaczeniem może być chęć uniknięcia ostrego sformułowania dotyczącego nienawiści. Powiedzenie o „posiadaniu kogoś w nienawiści” brzmi znaczniej łagodniej niż tylko o „nienawidzeniu kogoś” i nie powoduje od razu skierowania myśli ku przykazaniu miłości oraz zakazowi nienawiści (Mt 5,43-44).

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.