Dobre Słowo 13.03.2012 r. Przyjmować i przekazywać dalej

 

Dobre Słowo 13.03.2012 r.

Przyjmować i przekazywać dalej

Św. Piotr Chryzolog, biskup, napisał w jednym z kazań: Miłosierdzie okazuje ten, co sam spodziewa się miłosierdzia. Kto szuka życzliwości, niech ją sam praktykuje. Każdy, kto pragnie otrzymywać, niech sam daje. Bezwstydnym niegodziwcem jest ten, kto innym nie oddaje tego, o co sam prosi dla siebie.

Bóg Ojciec w swoim Synu Jezusie Chrystusie prosi o okazanie Mu miłosierdzia, o zareagowanie naszym sercem na Jego miłość właśnie przez miłosierdzie. To w Nim dotyka naszej kondycji w pewnych procesach i wydarzeniach, które nierzadko muszą nami potrząsnąć, żebyśmy dostrzegli stan naszego serca. Ukazuje, jaka jest nasza kondycja, jak bardzo potrzebujemy zbawienia. To Bóg okazuje miłosierdzie, bo sam spodziewa się miłosierdzia i to nie jest transakcja. Nie jest transakcją odpowiedzieć na miłość miłością. To jest jej bardzo naturalny klimat.

Kiedy Piotr pyta o przebaczenie, najwyraźniej zdradza, że ma z nim kłopot. Dobrze, że zdradza, bo przez to niejeden, niejedna z nas może się w tym odnaleźć. Jezus, tłumacząc konieczność przebaczenia, mówi o nim, jak o powietrzu, tlenie, o czymś niezbędnym do normalnego funkcjonowania. Powtórzmy to z całą mocą. Już niejednokrotnie wybrzmiewało to w rozważaniach Dobrego Słowa, że Kościół bez przebaczenia przestaje istnieć, zamienia się w piekło. Dom, rodzina bez przebaczenia zamienia się nawet nie w hotel, nawet nie w noclegownię, zamienia się w jakiś koszmar. Krzyż bez Jezusowego przebaczenia jest szubienicą.

Bóg uzdalnia do przebaczenia każdego, kto w wyzwalającej prawdzie pozwala odkryć to, co dzieje się w jego sercu. Bóg uzdalnia do przebaczenia. Mogą być przeróżne powody tego, że gdzieś w nas budzą się blokady w przekazaniu przebaczenia, po wcześniejszym przyjęciu go od Boga. Warto siebie zapytać: W  imię czego nie chcę przebaczać? Jaki argument rozumu, woli, praktycznej strony życia przekonuje mnie do tego, by nie przebaczać? Warto też pytać, w którą stronę nasze serce ma zamiar zmierzać, kiedy odmawia przyjęcia przebaczenia i przekazania go dalej.

Przypomnijmy, że przebaczenie ma sens i staje się życiodajną siłą, jeśli zostaje przyjęte od Boga, jeśli nie jest wynikiem jakichś kalkulacji, przemyśleń: Co z tego będę miał? Na ile z tego, co przebaczenie ukaże, wyjdę z twarzą? Na ile do kogoś coś dotrze? Przebaczenie jest zawsze darem. Zawsze wiąże się z poważnym i dogłębnym odkryciem własnej kondycji. Ten, kto nie odkrył własnej kondycji, targuje się o przebaczenie. Jest nawet w stanie je przyjąć w formalny sposób, jak dziś w przypowieści Jezusa jeden ze sług, któremu darowano horrendalną sumę, ale nie przekaże go dalej. Bóg dodaje sił i mocy każdemu, kto odkrywa, że ma problem z przyjęciem przebaczenia i przekazywaniem go dalej. Udziela siły i mocy, aby jego serce zostało przemieniane, żeby było bardziej podatne na przyjmowanie i przekazywanie przebaczenia.

Panie, Ty chcesz, abyśmy Ci robili miejsce w naszych kalkulacjach, odczuciach, argumentach, byś mógł przez nas okazywać swoje miłosierdzie. Pomagaj nam zbliżać się do Ciebie, rozmawiać z Tobą, tak jak Piotr, szczególnie w momentach, kiedy mamy trudność z przebaczeniem, kiedy chcielibyśmy się okazać na swój sposób hojni, szafując miłosierdziem, okazując, jacy to my jesteśmy miłosierni i wspaniałomyślni. Dotykaj naszych serc szczególnie w tych miejscach, w których są albo pozamykane, albo po prostu zakłamane, w których wymyśliły sobie jakąś chorą koncepcję przebaczenia, uzależniając je od tylu spraw, które nigdy nie zostaną spełnione. Daj nam odkryć spełnienie w przyjęciu przebaczenia i przekazaniu go dalej.

Ksiądz Leszek Starczewski

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.