Na Św. Brunona biskupa i męczennika

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów

i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi,

aby je wypędzali

i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Mt – 10, 1 – ewangelia mszalna

Jezus w odpowiedzi na potrzeby tłumów (zob. Mt 9, 35-38) przywołuje do siebie dwunastu uczniów, aby dać im udział w swej władzy.

Inicjatywa wysłania swych przedstawicieli leży wyłącznie po stronie Jezusa. To On dostrzega, że ludzie są „znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 36) i stara się zaradzić tej potrzebie. Misja Apostołów jest tą samą, co misja Jezusa - jest przedłużeniem Jego misji.
Wydarzenie, które opisuje dzisiejsza ewangelia mszalna ma znaczenie także dla naszej teraźniejszości: Również dzisiejsi wysłannicy Jezusa występują w Jego imieniu, tak że działalność i nauczanie Zbawiciela trwa nadal w Kościele.

Umiejmy słyszeć nauczanie Jezusa także dzisiaj!

Ks. Grzegorz Domański