Na XXV Niedzielę zwykłą "B" (24.09.2006) - Ostatni ze wszystkich

 „Jeśli kto chce być pierwszym,

niech będzie ostatnim

ze wszystkich

i sługą wszystkich”

 Mk 9, 35 – ewangelia mszalna

Słowa, które Jezus wypowiada do uczniów sprzeczających się o pierwszeństwo.

„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu” (Dz 20, 35), bo drogą do szczęścia jest miłość (por. 1 Kor 12, 31 – 13, 1), a miłość jest nastawieniem na świadczenie dobra drugiemu (por. Rz 13, 10). Człowiek został stworzony jako osoba, która wchodzi w rozmaite relacje z innymi osobami (por. Rdz 2, 18. 21-23). Relacje te stają się źródłem prawdziwego szczęścia wtedy, gdy człowiek wchodzi w nie jako ofiarujący, poświęcający się dla innych – kiedy „ja”, „moje” traci na znaczeniu na korzyść „Ty”. Wzorem tak pojmowanej miłości jest Jezus, który poświęca siebie, oddaje swoje Ciało i Krew dla naszego dobra (por. Mk 14, 22-24 par.).

Uczmy się od Jezusa, jak być „ostatnim ze wszystkich”, by stać się pierwszym (por. Mk 9, 35).

ks. Jakub Dąbrowski