Na Św. Wincentego a Paulo (27.09.2006) - Głosimy naukę Jezusa

 Wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże

i uzdrawiali chorych

Łk 9, 2 – ewangelia mszalna

Fragment perykopy o posłaniu Dwunastu przez Jezusa.

Jezus posyła Dwunastu, udzielając im władzy wypędzania demonów i leczenia chorób (por. Łk 9, 1). Wypędzanie złych duchów i uzdrawianie to ważne elementy misji Jezusa (por. Łk 4, 18. 33-41), podporządkowane jednak jej najistotniejszemu przesłaniu, jakim jest głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym (por. Łk 4, 31-32. 43). Jezus sam został posłany, by głosić (por. Łk 4, 43-44) – obdarowani mocą i władzą Jezusa uczniowie (por. Łk 9, 2) kontynuują Jego misję. Prawdy o królestwie Bożym chrześcijanie nie głoszą opierając się na swoich tylko siłach: umocnieni przez Jezusa pozostają zawsze w Jego służbie, przekazując Jego – a nie swoją własną – naukę.

Niech nigdy nie zabraknie nam pokory wypływającej ze zrozumienia faktu, że nie głosimy własnej nauki, ale Dobrą Nowinę Jezusa.

ks. Jakub Dąbrowski